Prípravné trhové konzultácie -MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA , MLYNY UK

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na uskutočnenie stavebných prác "MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA , MLYNY UK".

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia v termíne od 07.02.2023 do 20.02.2023.