Prípravné trhové konzultácie - Marketingové predmety

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií. Prípravné trhové konzultácie sa týkajú dodávania marketingových predmetov (mikiny, tričká, perá, zápisníky, pochutiny atď.) pre Univerzitu Komenského v Bratislave.

Prípravné trhové konzultácie boli realizované v termínoch od 02.03.2020 – 13.03.2020.

Dokumenty na stiahnutie