Prípravné trhové konzultácie - Marketingové predmety a prevádzkovanie e-shopu

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií. Prípravné trhové konzultácie sa týkajú dodávania marketingových predmetov (mikiny, tričká, perá, zápisníky, pochutiny atď.) a prevádzkovania e-shopu s týmito predmetmi pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti.

Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať vo forme osobných konzultácií v termínoch od 07.06.2021 – 18.06.2021.