Prípravné trhové konzultácie - Komplexná obnova nebytového priestoru na Vajanského nábreží 10, Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na poskytnutie služieb „Projektová dokumentácia - Komplexná obnova nebytového priestoru na Vajanského nábreží 10, Bratislava“.

Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať vo forme osobných konzultácií v termínoch od 12.4. do 23.4.2021.