Prípravné trhové konzultácie - Klimatizačné jednotky pre UK 2021

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na dodanie tovarov „Klimatizačné jednotky pre UK v Bratislave 2021“.

Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať vo forme osobných konzultácií v termínoch od 30.8.2021 do 10.9.2021.