Prípravné trhové konzultácie - Hygienické a čistiace prostriedky

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na dodanie tovarov "Hygienické a čistiace prostriedky".

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia vo forme osobných konzultácií v termínoch od 03.10.2022 – 14.10.2022.

Dokumenty na stiahnutie