Prípravné trhové konzultácie - Elektrická energia a zemný plyn

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení opakovaných prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na dodanie tovarov - elektrickej energie a zemného plynu.

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia v termíne od 14. 07. 2023 do 21. 07. 2023.

Kompletnú dokumentáciu k vyššie uvedeným prípravným trhovým konzultáciám nájdete tu.