Prípravné trhové konzultácie - Automatizovaný systém správy registratúry pre UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na poskytnutie služieb „Automatizovaný systém správy registratúry pre UK v Bratislave“.

Prípravné trhové konzultácie budú prebiehať vo forme osobných konzultácií v termínoch od 7.6.2021 do 18.6.2021.

Dokumenty na stiahnutie