Prípravné trhové konzultácie - Automatizovaný systém elektronickej správy registratúry pre UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na poskytnutie služieb "Automatizovaný systém elektronickej správy registratúry pre UK v Bratislave".

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia v termíne od 03. 05. 2023 do 17. 05. 2023.