Prípravné trhové konzultácie (2) - Združená dodávka elektrickej energie a plynu na rok 2023

Univerzita Komenského v Bratislave v pozícii verejného obstarávateľa rozhodla v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o uskutočnení opakovaných prípravných trhových konzultácií.

Prípravné trhové konzultácie sa týkajú zákazky na dodanie tovarov s predpokladaným názvom „Združená dodávka elektrickej energie a plynu na rok 2023“.

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia v termíne od 7. 11. 2022 do 11. 11. 2022.

Dokumenty na stiahnutie