Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzitný stromček prianí

O projekte

Univerzitný stromček prianí je charitatívny projekt organizovaný študentami Univerzity Komenského. Jeho cieľom je zozbierať vianočné priania od dlhodobo chorých ľudí (dospelých aj detí) ležiacich v nemocniciach, starších ľudí z domovov sociálnych služieb resp. detí z detských domovov a pod., a dať študentom a zamestnancom UK možnosť tieto priania splniť.

Zozbierané priania (krátky popis priania bez bližšej identifikácie kto si prianie želal) sú vytlačené v podobne vianočných ozdôb a zavesené na stromčekoch umiestnených vo vstupných priestoroch jednotlivých fakúlt. Študenti a zamestnanci si tak môžu na stromčeku nájsť prianie, ktoré by chceli splniť, a následne sa prostredníctvom univerzitnej webovej stránky na dané prianie zaregistrovať. Po registrácii na konkrétne prianie bude darcovi zaslaný email s bližšími informáciami ako toto prianie splniť.

Projekt by teda mal spojiť ľudí, čo to potrebujú, so študentami resp. zamestnancami, ktorí sa chcú podielať na spríjemnení vianočných sviatkov pre týchto ľudí.

S akýmikoľvek otázkami, pripomienkami alebo nápadmi nás neváhajte kontaktovať na stromcekprianiuniba.sk.

Partneri

  • Ubytovňa KOPČANY
  • DSS Javorinská
  • Domec - denné a integračné centrum pre ľudí bez domova
  • Centrum Sociálnych Služieb Náruč Záchrany Senior & Junior
  • Krízové stredisko Dúha
  • Detský domov Studienka
  • Ubytovňa Fortuna