Predajné tituly vydavateľstva

(See English text below) 

Vážení zákazníci,

k titulom z e-shopu www.ukveda.sk sa dostanete nasledujúcim spôsobom:

vyberte si konkrétny titul zo zoznamu nižšie, o ktorý máte záujem, napíšte e-mail na adresu ukveda@uniba.sk a dohodnite si podmienky platby. Knihy zasielame aj do zahraničia po odsúhlasení poštovného.

Publikácie sú zoradené abecedne do tabuliek podľa mena autora, nájdete ich v jednotlivých kategóriách spolu so základnými informáciami o titule.

Ak ste medzi titulmi nenašli ten, ktorý ste hľadali, prosím, overte si dostupnosť titulu u iných našich predajcov (sekcia: Predajne).

Tím e-shopu UK Veda

---------------------------

Dear customers,

if you are interested in buying some of our publications (the list is below), please send us an e-mail (ukveda@uniba.sk) together with your address, as we need to calculate your postal delivery costs. We would like to assure you, that we send copies abroad.

After that we will send you an email to confirm your final costs (price for publication/s + delivery costs).

After your approval through e-mail, we will send you an invoice to pay. Then we will send you a package through post office.

Feel free to contact us with any further questions.

 

Yours Sincerely,

UKVeda Team 


Farmácia

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
ČIŽMARIKOVÁ Ružena Laboratory manual of Organic Chemistry, 3. nezm. v. 2012 978-80-223-3142-5 2,00
DEVÍNSKY Ferdinand Organic Chemistry for Pharmacy Students 2010 978-80-223-2860-9 22,00
DUBNIČKOVÁ Martina Hygiena pre farmaceutov 2011 978-80-223-2939-2 7,00
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists I 2018 978-80-223-4567-5 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists II 2017 978-80-223-4392-3 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists III 2019 978-80-223-4787-7 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists IV 2020 978-80-223-4904-8 5,50
IVANOVÁ Alena Cursus Latinus Medicinalis 2013 978-80-223-3370-0 7,50
MALÍK Ivan Farmaceutická chémia protivírusových a vybraných protinádorových liečiv2022 978-80-223-5315-1 25,00
MALÍK Ivan, ANDRIAMAINTY Fils Farmaceutická chémia/Vybrané liečivá ich príprava a štúdium fyzikálno-chemických parametrov, 2. vydanie 2014 978-80-223-3591-1 7,00
MLYNARČÍK Dušan, MÁJEKOVÁ Hyacinta, DUBNIČKOVÁ Martina Farmaceutická mikrobiológia 2017 978-80-223-4102-8 vypredané
(24,20)
OREMUSOVÁ Jarmila, GREKSÁKOVÁ Oľga Fyzikálna chémia/Zbierka príkladov pre študentov farmácie 2019 978-80-223-4516-3 8,80
OREMUSOVÁ Jarmila, SARKA Kamil, VOJTEKOVÁ Mária Fyzika. Laboratórne cvičenia pre farmaceutov 2017 978-80-223-4357-2 3,00
SVĚTLÍK Jan Molekulová spektroskopia a optické metódy 2006 80-223-2173-7 5,00
TICHÝ Eduard, ŠIMUNKOVÁ Veronika, HALENÁROVÁ Andrea Emulsion, Suspensions, Ointments, Creams, Pestes, Suppositories and Pessaries 2017 978-80-223-4349-7 vypredané
(6,60)
TICHÝ Eduard, ŠPAGLOVÁ Miroslava, BARTONÍKOVÁ Kamila Liquid Dosage Forms Laboratory practices 2016 978-80-223-4084-7 5,50 opäť na sklade
VALLOVÁ EleonóraCursus Linguae Latinae ad usum pharmaciae studentium 2016978-80-223-4176-9 4,80
VALLOVÁ Eleonóra Cursus Linguae Latinae ad usum pharmaciae studentium 6. nezmenené vyd. 2022 978-80-223-5398-4 9,00

Medicína

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
BÁBELOVÁ Janka, FRIEDOVÁ Lýdia New English for Medical Students 2017 978-80-223-4360-2 9,50
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína Video in English for Medical Students 2020 978-80-223-4967-3 16,00
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína, JURIŠOVÁ Erika Advanced English for Medical Students 2021 978-80-223-5135-5 14,00
BADA Viliam Základy klinickej elektrografie 2016 978-80-223-4110-3 vypredané
(3,70)
BADA Viliam Základy klinickej elektrokardiografie 2016 978-80-223-4110-3 3,70
BAKOSS Pavol Epidemiológia 2013 978-80-223-3499-0 14,30
BALKOVÁ Danuša a kol. Odborná slovenčina
v medicínskej praxi - kazuistiky
2018 978-80-223-4406-7 2,90
BAZOVSKÁ Sylvia a kol. Epidemiológia pre študentov zubného lekárstva 2016 978-80-223-3973-5 8,80
BELEJ Kamil Histológia 2008 978-80-223-2406-9 5,00
BEŇUŠKA Jozef a kol. Anatómia pre nelekárske študijné odbory 2 2008 978-80-223-2528-8 vypredané
BEŇUŠKA Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie III. diel. 2008 978-80-223-1810-8 9,60
BEŇUŠKA Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie IV. diel.  2010 978-80-223-2910-1 8,90
BEŇUŠKA Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie V. diel. 2008 978-80-223-2371-0 8,90
BEŇUŠKA Jozef a kol. Príručka k praktickým cvičeniam z anatómie II. diel 2007 978-80-223-4429-6 5,80
BINOVSKÝ Alexander Funkčná anatómia pohybového systému 2016 a 2020 978-80-223-4921-5 13,20
BRECHTLOVÁ Marta, kol.  Lekárska biochémia/Seminárna a praktická časť 2011 978-80-223-2991-0 5,00
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatológia pre poslucháčov Lekárskej fakulty 2017 978-80-223-4283-4 7,70
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 1 2014 978-80-223-3585-0 4,60
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 1 (2. vydanie) 2015 978-80-223-4760-0 6,60
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 2 2015 978-80-223-3585-0 6,60
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 3 2016 978-80-223-3902-5 6,60
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 3 (2. vydanie) 2019 978-80-223-4761-7 6,60
BRUCKNEROVÁ Ingrid Neonatology simple & easy Part 4 (1 vydanie) 2021 978-80-223-4429-6 6,60
BRUCKNEROVÁ Ingrid a kol. Neonatológia pre poslucháčov lekárskej fakulty 2017 978-80-223-4283-4 7,70
BUC Milan BASIC AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2020 978-80-223-4741-9 18,00
BUC Milan Základná a klinická imunológia 2009 978-80-223-2579-0 17,80
BUC Milan, JAVOR Juraj Basic And Clinical Immunology for Dentistry Students 2017 978-80-223-4282-7 15,40
FARKAŠ Anton Acute Myeloid Leukemia 2021 978-80-223-5027-9 9,00
FILLO Juraj, BREZA Ján Všeobecná urológia pre medikov 2015 978-80-223-3853-0 nedostupné
GAŠPAR Ľudovít Transkutánna oxymetria v klinickej praxi 2016 978-80-223-4109-7 11,00
GAVORNÍK Peter Ateroskleróza a iné choroby tepien 1999 978-80-223-1422-6 0,80
GAVORNÍK Peter Najčastejšie choroby vénového cievneho systému 2014 978-80-223-3453-2 8,00
GBELCOVÁ Helena, REPISKÁ Vanda, SHAWKATOVÁ Ivana Nukleové kyseliny a proteíny 2017 978-80-223-4472-2 13,20
HALÁKOVÁ Milota, KŠIŇANOVÁ Marína, BÁBELOVÁ Janka Slovenčina ako diagnóza. Odborná terminológia pre študentov medicíny (2. časť) 2020 978-80-223-4875-1 nedostupné
HALÁKOVÁ Milota, KŠIŇANOVÁ Marína, BÁBELOVÁ Janka, KOTLEBOVÁ Patrícia Nová slovenčina ako liek 2021 978-80-223-5156-0 38,50
HALÁKOVÁ Milota, KIŠŇANOVÁ Marína Slovenčina ako cvičenie 2021 978-80-223-50204 22,00
HOLZEROVÁ Johana Modelovanie chorôb a chorobných stavov + CD 2009 978-80-223-2607-0 6,60
Kamil JAVORKA, Andrea ČALKOVSKÁ, Daniela MOKRÁ, Ingrid TONHAJZEROVÁ, Michal JAVORKA MEDICAL PHYSIOLOGY, (6. vyd.) 2022 978-80-223-5384-7 11,00
JAVORKA Kamil, ČALKOVSKÁ Andrea, MOKRÁ Daniela, Ingrid Tonhajzerová, Michal Javorka MEDICAL PHYSIOLOGY Laboratory manual 2017 978-80-223-4387-9 7,70
JURKOVIČOVÁ Jana a kol. Hygiena 2020 978-80-223-4905-5 18,00
KISSOVÁ Viera Základy klinickej výživy 2016 978-80-223-4092-2 4,40
KOLIBÁŠ Eduard, NOVOTNÝ Vladimír Alkohol, drogy, závislosti 2007 978-80-223-2315-4 7,60
KOLLÁR Branislav Epilepsia 2014 978-80-223-3702-1 nedostupné
KONTSEKOVÁ Eva, KONTSEK Peter Základy špeciálnej imunológie 2006 978-80-223-2063-3 nedostupné
KOVÁČ Ján Základy endodoncie 2016 978-80-223-4054-0 6,60
KRČMÉRY Silvester, DÚBRAVA Martin, KRČMÉRY Vladimír, HROMEC Juraj Antiinfekčná chemoterapia pre prax 2011 978-80-223-2995-8 20,00
KRISTOVÁ Viera, WAWRUCH Martin, TISOŇOVÁ Jana a kol. Kardiovaskulárne liečivá 2019 978-80-223-4759-4 8,80
KUBÍKOVÁ Eliška, EL FALOUGY Hisham Klinická anatómia 2020 978-80-223-5103-4 18,00
LIPTÁKOVÁ Adriána a kol.Mikrobiologická diagnostika pôvodcov infekčných ochorení pre študentov medicíny (2. vydanie) 2022 978-80-223-5191-1 13,20
LIPTÁKOVÁ Adriána a kol. Microbiological Diagnostics for Students of Medicine 2018 978-80-223-4287-2 13,20
LIPTÁKOVÁ Adriána with co-authors Microbiological Diagnostics for Students of Medicine (2nd edition) 2022 978-80-223-5192-8 13,20
MIKUŠOVÁ Renáta, POLÁK Štefan INTRODCTION TO HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY 2017 978-80-223-4348-0 7,70
MINÁRIKOVÁ Eva Clinical Dermatovenerology 2018 978-80-223-4444-9 5,90
MINÁRIKOVÁ Eva Ultrazvukový atlas kože 2017 978-80-223-4192-9 5,50
MINÁRIKOVÁ Eva Vybrané benígne a malígne kožné nádory 2017 978-80-223-4288-9 5,50
MINÁRIKOVÁ Eva
a kol.
BAZILIÓM 2018 978-80-223-4688-7 5,50
MOKÁŇ Marián a kol. Vnútorné lekárstvo I. 2020 978-80-223-4895-9

11,00

(vypredané)

MOKÁŇ Marián a kol. Vnútorné lekárstvo II. 2020 978-80-223-4896-9

13,20

(vypredané)

MOKÁŇ Marián a kol. Vnútorné lekárstvo III. 2020 978-80-223-4897-3

14,30

(vypredané)

MOLČAN Ľuboš Fyziológia srdcovo-cievneho systému
pre biológov
2020 978-80-223-5014-3 10,00
OHRÁDKA Bernard, kol. Špeciálna chirurgia I 2001 978-80-223-1620-2 5,50
OHRÁDKA Bernard, kol.  Špeciálna chirurgia II 2002 978-80-223-1621-0 4,50
OLÁH Zoltán, FURDOVÁ Alena, KRÁSNIK Vladimír, ŠTEFANIČKOVÁ Jana Príručka z oftalmológie 2 2017 978-80-223-4278-0 6,60
OSTATNÍKOVÁ Daniela, BABINSKÁ Katarína, VAŽAN Rastislav a kol. Fyziologické praktikum 2021 978-80-223-5171-3 10,00
OSTATNÍKOVÁ Daniela a kol. Laboratory Guide to Medical Physiology 2018 978-80-223-4499-9 6,60
OSTATNÍKOVÁ Daniela a kol. Basics of Medical Physiology 2018 978-80-223-4494-4 12,40
OSTATNÍKOVÁ Daniela a kol.  Basics of Medical Physiology, 5. doplnené vydanie 2021 978-80-223-5129-4 13,00
OSTATNÍKOVÁ Daniela a kol. Základy lekárskej fyziológie 2017 978-80-223-4744-0

7,70

(vypredané)

PROFANT Milan Otorinolaryngológia 2021 978-80-223-5116-4 10,00
RAČAY Peter Medical chemistry and biochemistry III 2021 978-80-223-5046-4 8,00
RAČAY Peter Medical chemistry and biochemistry IV 2021 978-80-223-5045-7 8,00
REPISKÁ Vanda a kol. Medical biology and molecular genetics 2020 978-80-223-4984-0 14,00
ROLLEROVÁ Anna Lingua latina 2014 978-80-223-3733-5 5,00
ROLLEROVÁ Anna, RICZIOVÁ Beata TERMINOLOGIA MEDICA GRAECO-LATINA 2021 978-80-223-5201-7 13,20
ROLLEROVÁ Anna, VASIĽOVÁ Linda GRAECO-LATIN TERMINILOGY OF CLINICAL DENTISTRY 2018 978-80-223-4640-5 13,20
STANČEKOVÁ Marta, STANČEK Daniel Virológia pre pedagógov 2006 978-80-223-2040-4 4,20
STANKO Peter, PORUBAN Dušan, NOVOTŇÁKOVÁ Daniela, HOLLÝ Dušan Dentoalveolar and Maxillofacial Surgery 2020 978-80-223-4824-9 22,00
ŠPÁNIK Stanislav a kol. Introduction to Clinical Oncology 2021 978-80-223-4988-8 21,00
ŠUŠKA Pavel a kol. Základy onkogynekológie 2019 978-80-223-4758-7 7,70
ŠVECOVÁ Danka Dermatology for dentistry 2019 978-80-223-4675-7 16,50
ŠVECOVÁ Danka Handbook of Dermatovenerology for Practical Lessons 2018 978-80-223-4571-2 10,50
ŠVECOVÁ Danka, DANILLA Tibor Textbook of Dermatology 2017 978-80-223-4277-3 26,40
TEDLA Miroslav, PAVLOVČINOVÁ Gabriela, CHAKRABARTI Sabyasachi Basic Otorhinolaryngology 2017 978-80-223-3963-6 17,60
TRIZULJAKOVÁ Jana a kol. Medicínska etika Vybrané kapitoly/1. časť 2017 978-80-223-4093-9 9,90
VODRÁŽKA Ján a kol. Stomatitídy 2017 978-80-223-3841-7 6,60
VRTÍK Luděk, ČAMBAL Marek, GRGAČ Ivan, HRBATÝ Boris a kol. Základy chirurgie 2019 978-80-223-4320-6 19,80 skladom
ZAJKO Juraj Temporomandibulárny kĺb 2020 978-80-223-4832-4 10,00

Prírodné vedy

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
BARNOVSKÁ Mária a kol. Cvičenia z matematickej analýzy 2013 978-80-223-3458-7 4,90
BAUEROVÁ-HLINKOVÁ Vladena, KABÁT Peter, BAUER Jacob Proteíny. Štruktúra
a funkcia
 (1. diel)
2020 978-80-223-4524-8 10,00
BAUEROVÁ-HLINKOVÁ Vladena, KABÁT Peter, BAUER Jacob Proteíny. Štruktúra
a funkcia
(2. diel)
2021 978-80-223-5094-5 12,00
BIELIK Viktor, ŠOLTYS Katarína Črevný mikrobióm/Indikátor telesnej zdatnosti a zdravia 2020 978-80-223-4981-9 10,00
BIZUBOVÁ Mária Základy geológie pre geografov (5. vyd.) 2013 978-80-223-3328-3 5,00
BURCHART Jan, KRÁĽ Ján Izotopový zápis minulosti Zeme 2019 978-80-223-4023-6

17,60

(vypredané)

CIHOVÁ Jarmila English fo Environmental studies (3. vyd.) 2013 978-80-223-3625-3 6,10
CIHOVÁ Jarmila, DUGOVIČOVÁ Štefánia, MISTRÍKOVÁ Toska, SLOBODNÍKOVÁ Ľuba, SLOVÁKOVÁ Tatiana English for Biology Students 2018 978-80-223-4583-5 8,80
CVÍČELOVÁ Marta Metodika ergonomickej antropológie 2016 978-80-223-4021-2

4,40

vypredané

ČIPKOVÁ Elena, FUCHS Michael, ŠMIDA Dominik Didaktika školských pokusov z biológie 2022 978-80-223-5303-8 14,00
DAŇO Martin, GALAMBOŠ Michal, VIGLAŠOVÁ Eva Jadrové žiarenie. Zákony, meranie, výpočty, štatistika (2. vyd.) 2021 979-80-223-5259-8 22,00
DEMETRIAN Michal Základy teórie funkcií komplexnej premennej/zbierka úloh 2019 978-80-223-4804-1 17,60
DYDA Marian Horninotvorné minerály pod mikroskopom 2009 978-80-223-2370-3 12,00
FAJNOR Vladimír, SCHWENDT Peter, TATIERSKY Jozef Všeobecná a anorganická chémia pre biológov (2. vyd.)
2020 978-80-223-4926-0 8,00
FARGAŠOVÁ Agáta Všeobecná ekológia 2012 978-80-223-3180-7 9,00
FENDEK Marián, kol.  Geotermálna energia 1999 978-80-223-1287-8 0,80
FILO Ján, ROSTÁS Kristína 22 x 13 prednášok z matematickej analýzy 2016 978-80-223-3839-4 vypredané (17,60)
GALAMBOŠ Michal a kol. Názvoslovie anorganických látok 
(4. dopl. vyd.)
2021 978-80-223-5089-1 9.00
GALANDA Dušan, SLIMÁKOVÁ Jana, DULANSKÁ Silvia Cvičenie z jadrovej chémie 2020 978-80-223-4836-2 8,00
HOLECOVÁ Milada, SCHLARMANNOVÁ Janka, ORSÁGHOVÁ Zlatica, MATEJOVIČOVA Barbora Anatómia a morfológia živočíchov 2016 978-80-223-4891-1 17,60
HOVORKA Dušan Cesty, po ktorých turisti nechodia 2014 978-80-223-3586-6 12,00
HOVORKA Dušan Sopečná činnosť - jej dobrodenia, ale aj postrach ľudstva 2013 978-80-223-3236-1 7,90
HRAŠNA Miroslav, kol.  Úvod do štúdia environmentálnej geológie 2002 978-80-223-1689-x 0,80
HURAIOVÁ Monika, KONEČNÝ Vlastimil Vulkanológia 2020 978-80-223-4920-8 25,00
HVOŽDARA Milan, PAŠTEKA Roman Matematické základy teórie geofyzikálnych metód 2000 978-80-223-1416-1 0,80
CHALMOVIANSKY Pavel, POKORNÁ Barbora, BÁTOROVÁ Martina Geometrické modelovanie kriviek 2017 978-80-223-4333-6 6,60
JANKOVÁ Katarína, PÁZMAN Andrej Pravdepodobnosť a štatistika 2019 978-80-223-4593-4 6,60
KODĚRA Peter Ložiská rudných surovín a ich genéza 2020 978-80-223-4908-6 vypredané
KODĚRA Peter Príklady rudných ložísk sveta 2020 978-80-223-4909-3 vypredané
KORBAŠ Július Lineárna algebra a geometria I (2. vyd.)
2021 978-80-223-5161-4 9,00
KLIMENT Ján a kol. Príroda Veľkej Fatry Lišajníky, machorasty, cievnaté rastliny 2008 978-80-223-2410-6 12,00
KORBAŠ Julius Prednášky z lineárnej algebry a geometrie 2018 978-80-223-4489-0 8,20
KOVÁČ Michal, PLAŠIENKA Dušan Geological structure of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian massif 2002 978-80-223-1700-4 4,50
KOVÁČ Michal, PLAŠIENKA Dušan Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-karpatsko-panónskej sústavy a priľahlých svahov Českého masívu 2003 978-80-223-1578-8 0,80
KRAHULEC Ján Farmaceutická biotechnológia. Legislatíva 2021 978-80-223-5119-5 25,00
KRIŠTÍN Jozef, BOBÁK Milan Elektrónovooptické metódy 2005 978-80-223-1996-1 11,00
KROMKA Miroslav, BEDRNA Zoltán Hygiena pôdy 2002 978-80-223-1602-4 0,80
KVASNIČKA Vladimír, POSPÍCHAL Jiří Informatika pre sociálne vedy 2005 978-80-223-1941-4 10,50
LINTNEROVÁ Otília Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie 2002 978-80-223-1630-x 0,80
LINTNEROVÁ Otília, ŠOTTNÍK Peter Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie (2. prepracované vydanie) 2023 978-80-223-5528-5 14
LINTNEROVÁ Otília, ŠOLTÉS Stanislav, ŠOTTNÍK Peter Environmentálne riziká tvorby kyslých banských vôd na opustenom ložisku Smolník 2010 978-80-223-2764-0 9,50
MAGDLOEN Peter, MEČIAROVÁ Mária Praktikum z organickej chémie 2016 978-80-223-3958-2

9,90

vypredané

MAJZLAN Juraj, CHOVAN Martin Rudná mineralógia 2022 978-80-223-5465-3 24,00
MASAROVIČOVÁ Elena, REPČÁK Miroslav, kol.  Fyziológia rastlín 2015 978-80-223-3687-1 9,00
MEČIAROVÁ Mária, MAGDOLEN Peter a kol. Organická chémia. Riešené úlohy 2021 978-80-223-5095-2 16,00
MENTEL Marek Mitochondrie a anaeróbny energetický metabolizmus eukaryotov/biochémia
a evolúcia
2018 978-80-223-4400-5 11,00
MIČIETA Karol, ZAHRADNÍKOVÁ Eva, HRABOVSKÝ Michal, ŠČEVKOVÁ Jana Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín (2. vyd.) 2023 978-80-223-5575-9 15,40
MILIČKA Ján, MÜLLER Pavel BioGeoChémia (2. vyd.) 2005 978-80-223-2021-8 4,80
MISTRÍKOVÁ Jela, ŽEMLA Jaroslav Taxonómia vírusov stavovcov 2008 978-80-223-2465-6 3,50
NAGYOVÁ Soňa, KUBIATKO Milan Súbor testovaných úloh zo zoológie chordátov pre gymnáziá 2007 978-80-223-2282-9 3,00
OBERNAUEROVÁ Margita Biotechnológia/Vybrané kapitoly 2019 978-80-223-4493-7 8,80
OKULIAROVÁ Monika Reprodukčná fyziológia vtákov 2017 978-80-223-4369-5 5,50
ONDRÁŠIK Rudolf, WAGNER Peter, DURMEKOVÁ Tatiana, BEDNÁRIK Martin, VLČKO Ján, ADAMCOVÁ Renáta, GREIF Vladimír Inžinierska geológia I./geologické prostredie a jeho hodnotenie 2019 978-80-223-4592-7 15,40
ORSZÁGH Ivan, ORSZÁGHOVÁ Zlatica Prehľad vývoja biologických poznatkov 2018 978-80-223-4603-0 15,40
ORSZÁGHOVÁ Zlatica, PUCHALA Peter Biológia vrabca poľného 2002 978-80-223-1698-9 3,50
ORSZÁGHOVÁ Zlatica, SCHLARMANNOVÁ Janka, kol. Terminologický zoologický slovník 2010 978-80-223-2927-9 11,00
ORSZÁGHOVÁ Zlatica, SCHLARMANNOVÁ Janka Zoológia chordátov 2012 978-80-223-2680-3 vypredané
PAĽUŠ Pavel a kol. Dotyky s vesmírom 2010 978-80-223-2886-9 13,20
PAVELČÍK František, KUCHTA Ľubomír Difrakčné metódy 1995 978-80-223-0892-7 0,80
OSACKÝ Marek Laboratórne postupy úpravy a metódy výskumu nerudných surovín 2021 978-80-223-5285-7 12,00
PROKŠA Miroslav a kol. Didaktika a technika školských pokusov z chémie (2. vyd.) 2020 978-80-223-4975-8 12,00
PROKŠA Miroslav, DROZDÍKOVÁ Anna, HALÁKOVÁ Zuzana, NAGY Tibor DIDAKTIKA CHÉMIE 1./Interpretácia učiva zo všeobecnej chémie vo vyučovaní 2022 978-80-223-5493-6 17,00
PUTALA Martin a TOMA Štefan Štruktúra a reaktivita organických zlúčenín 2015 978-80-223-3813-4 16,50
RAMSAY O. Bertrand Stereochémia 2000 978-80-223-1559-1 0,80
REHÁK Štefan, JÁNSKY Libor Fyzika pôdy 1/Základné fyzikálne vlastnosti pôdy 2000 978-80-223-1544-3 0,80
REHÁK Štefan, JÁNSKY Libor, NOVÁKOVÁ Katarína Fyzika pôdy 2/Fyzikálne procesy v pôde 2006 978-80-223-2032-3 7,00
ROJKOVIČ Igor Rudné ložiská Slovenska (2. vyd.) 2003 978-80-223-1823-x 5,00
ROJKOVIČ Igor, LETKO Vladimír Základy geologického prieskumu a baníctva 2003 978-80-223-1724-1 5,00
RUŽIČKA Peter Technogenéza geomateriálov I 2012 978-80-223-3165-4 10,00
RUŽIČKA Peter Technogenéza geomateriálov II 2014 978-80-223-3454-9 10,00
RUŽIČKA Peter Technogenéza geomateriálov III 2017 978-80-223-4136-3 7,70
SABO Michael J. English for academic and professional purposes 2017 978-80-223-4368-8 6,60
SALAJ Terézia, BLEHOVÁ Alžbeta In vitro kultúry vyšších rastlín 2006 978-80-223-2061-7 7,50
SLOVÁKOVÁ Ľudmila, MISTRÍK Igor Fyziologické procesy rastlín 2007 978-80-223-2322-2 14,00
STANČEKOVÁ Marta, STANČEK Daniel Virológia pre pedagógov 2006 978-80-223-2040-4 4,50
STEBELOVÁ Katarína, DZIRBÍKOVÁ Zuzana, KAŇKOVÁ Zuzana, OKULIAROVÁ Monika, ŠTEFÁNIK Peter Cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka 2019 978-80-223-4680-1 vypredané (6,60)
ŠČEVKOVÁ Jana, MIČIETA Karol Všeobecná a aplikovaná palynológia 2017 978-80-223-4193-6 5,50
ŠEBSTA Radovan, TOMA Štefan Mechanizmy organických reakcií 2015 978-80-223-3600-0 15,70
ŠEVČOVIČOVÁ Andrea a kol. Genetika pre každého2022978-80-223-5464-6 17,00
ŠIMONOVIČOVÁ Alexandra Mikrobiológia pre environmentalistov2008978-80-223-2314-7 5,00
ŠIMONOVIČOVÁ Alexandra, kol. Biodiverzita mikroskopických húb v pôvodných typoch Slovenska2013978-80-223-3383-2 5,00
ŠIMONOVIČOVÁ Alexandra, PAVLIČKOVÁ Katarína, kol.  Základy mikrobiológie pre environmentalistov2002978-80-223-1659-8 0,80
TATIERSKY Jozef Základné chemické výpočty 2021 978-80-223-5092-1 14,00
THURZO Milan, BEŇUŠ Radoslav Základy tafonómie hominidov a iných stavovcov 2006 978-80-223-2030-7 6,50
TURANOVÁ Lídia Didaktika geológie 1/Všeobecná didaktika geológie 2000 978-80-223-1450-1 0,80
TURANOVÁ Lídia Didaktika geológie 2/Špeciálna didaktika geológie 2004 978-80-223-1811-6 6,50
UŠÁKOVÁ Katarína Vybrané kapitoly zo špeciálnej didaktiky biológie 1998 978-80-223-1143-x 0,80
VACULÍK Marek Základné princípy fytoremediácií 2018 978-80-223-4514-9 nedostupné
VESELSKÝ Milan Motivácia žiakov učiť sa 2010 978-80-223-2820-3 4,50
VOZÁROVÁ Anna Petrografia sedimentárnych hornín (2. vyd.) 2009 978-80-223-2613-1 10,50
ZÁHORSKÁ Eva Biologické invázie 2016 978-80-223-3976-6 4,40
ZAHRADNÍK Pavol, MEČIAROVÁ Mária, MAGDOLEN Peter Organická chémia 2015 978-80-223-4589-7 17,60
ZELENSKÝ Imrich, kol.  Seminár a cvičenie z analytickej chémie (2. vyd.) 2003 978-80-223-1783-7 3,00
ZEMANOVÁ Alena Angličtina pre fyzikov 2010 978-80-223-2829-6 4,80
ZEMANOVÁ Alena Angličtina pre študentov FMFI/Kurz pre mierne pokročilých 2009 978-80-223-2640-7 6,90
ZEMANOVÁ Alena, MAĎAROVÁ Alexandra, ČÁRSKA Renáta, VARTÍKOVÁ Eva Angličtina pre študentov FMFI UK Matematika/Poistná matematika 2018 978-80-223-4260-5 6,90

Humanitno-spoločenské vedy

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
BABIAK Michal, ELIAŠ Anton, BAKOŠ Oliver, KUSÁ Mária, HAMAR Juraj, DULEBOVÁ Irina, LADIČ Branko, ONIŠČENKO Juraj, POSOKHIN Ivan, PALJESEN Martin Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia 2016 978-80-223-4038-0 13,00
BIELIK Lukáš Metodologické aspekty vedy 2019 978-80-223-4788-4 8,80
BREJKA Rudolf Komorná hudba I. Od dueta po noneto 2009 978-80-223-2533-2 14,50
BURAJ Ivan a kol. Antická demokracia a sloboda a súčasnosť 2010 978-80-223-2856-2 7,80
BUZÁSSYOVÁ Ľudmila Ján Herkeľ a jeho dielo 2009 978-80-223-2699-5 10,70
BUZÁSSYOVÁ Ľudmila Od hlasu k hláske/Z dejín antickej náuky o reči 2016 978-80-223-4098-4 vypredané
(2,90)
CEPKO Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav Zlomky Kratéta a Hipparchie 2021 978-80-223-5246-8 10,00
CEPKO Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav Zlomky Aischina zo Sfétta 2020 978-80-223-4911-6 12,00
CEPKO Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav Diogénové zlomky 2016 978-80-223-4099-1 17,60
CEPKO Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav Zlomky Aischina zo Sfétta 2020 978-80-223-4911-6 12,00
DULEBOVÁ Irina Precedentné fenomény súčasného ruského jazyka/Interkultúrny a lingvodidaktický aspekt 2015 978-80-223-4053-3 5,50
FOLLRICHOVÁ Mária Novinárska publicistika emocionálneho typu 2012 978-80-223-3230-9 14,90
GÁHER František Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzioálnej logiky 2006 978-80-223-2188-5 7,30
GAJDOŠOVÁ-MÍREKOVÁ Mária ABC klavírnej hry 2009 978-80-223-2702-2 3,00
GAVENDOVÁ Oľga, kol. Variácie na tému sloboda/Filozofické reflexie 2012 978-80-223-3072-5 5,40
GAŽÁKOVÁ Zuzana, DROBNÝ Jaroslav ARABIC AND ISLAMIC STUDIES IN HONOUR OF JÁN PAULINY 2016 978-80-223-4225-4 33,00
GAŽÍK Peter Sociálna otázka v období patristiky 2003 978-80-223-1794-2 1,50
GRAIF Adam, NUHLÍČEK Martin Epistemické intuície 2017 978-80-223-4393-0 5,50
HOMZA Martin Stredná Európa I.
- Na začiatku stredoveku
(1. vyd.)
2016 978-80-223-3830-1 vypredané (13,20)
HOMZA Martin Stredná Európa v stredoveku (2. vyd.) 2020 978-80-223-4963-5 13,20
HORNÁ Dagmar Antológia z dejín politického myslenia 2001 978-80-223-1572-9 0,80
HRUŠKOVIC Samuel Život Samuela Hruškovica 2006 978-80-223-2165-6 5,20
HRUŠKOVIČ Ivan, KÁLESNÁ Katarína, ŠTEFANOVIČ Milan Svetové právne systémy 2015 978-80-223-3734-2 nedostupné
CHABADA Michal Kapitoly z dejín stredovekej filozofie III. 2016 978-80-223-4169-1 6,60
CHABADA Michal Filozofické aspekty Teológie Jána Dunsa Scota 2008 978-80-223-2408-3 3,70
CHABADA Michal Prirodzený zákon v scholastike a širšej dejinno-filozofickej perspektíve 2014 978-80-223-3524-9 3,30
CHABADA Michal Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky 2007 978-80-223-2264-5 4,60
CHABADA Michal, MACO Róbert, VICIAN Marek Intuícia ako zdroj poznania 2017 978-80-223-4394-7 5,50
KAJANOVÁ Yvetta Postmoderna v hudbe 2010 978-80-223-2802-9 6,60
KALAŠ Andrej Antická filozofia/Predsokratovská filozofia, 1. diel 2023 978-80-223-5391-5 14
KALAŠ Andrej Sloboda u Sokrata a jeho následníkov v skeptickej akadémii 2011 978-80-223-2963-7 3,20
KALAŠ Andrej, Vladislav SUVÁK  Diónove reči o Diogénovi 2021 978-80-223-5293-2 10,00
KALAŠ Andrej Filozofická príprava na lektúru básne Tita Lucretia Cara 2012 978-80-223-3098-5 8,90
KICZOVÁ Zuzana a kol. Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre 2006 978-80-223-1429-3 0,80
KIŠŠ Igor Sociálna etika 2001 978-80-223-2127-3 15,40
KLAVEC Jozef Terorizmus ako politický fenomén 2007 978-80-223-2294-2 2,80
KOMÁRIK Emil Metódy vedeckého poznávania človeka 2002 978-80-223-1717-9 6,20
KOMOROVSKÝ Ján Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia 1999 978-80-223-1388-2 0,80
KUBINYI Peter, STANKOVÁ Mária  Recept na reportáž 2023 978-80-223-5566-7 13
KRČOVÁ Erika Medzinárodné ekonomické právo 2008 978-80-223-2446-5 3,30
KULIHOVÁ Alica Miroslav Kržela na Slovensku 2006 978-80-223-2187-7 2,40
LACKO Ivan Prekrásny nový postsvet 2021 978-80-223-5266-6 8,00
LEŠKA Dušan Politický systém Slovenskej republiky 2013 978-80-223-3407-5 3,50
MICHÁLEK Ján Tradícia a inovácia 2001 978-80-223-1549-4 0,80
MIKUŠOVÁ Simona, HALÁSZOVÁ Frédérique Teória gatekeepingu jej vývoj a adaptácia na virtuálny svet 2019 978-80-223-4710-5 8,80
MYDLÍKOVÁ Eva Sociálna práca v neziskovom sektore 2013 978-80-223-3322-1 5,10
PAŠIAKOVÁ Jaroslava Dejiny svetovej literatúry II/Literatúra 20. storočia 1996 978-80-223-1009-3 0,80
PAULÍNYOVÁ Lucia Z papiera na obraz - Proces tvorby audiovizuálneho prekladu 2017 978-80-223-4167-7 8,80
PLAŠIENKOVÁ Zlatica Evolution - Science - Religion Teilhard de chardin's Inspisations in the Contemporary World 2017 978-80-223-4424-1 7,70
POTOČÁROVÁ Mária ETIKA v rodinných vzťahoch 2018 978-80-223-3998-8 7,70
POTOČÁROVÁ Mária INTERCULTURAL DIFFERENCES IN FAMILY UPBRINGING AND IN THE EDUCATION SYSTEM IN SOLOMON ISLAND 2018 978-80-223-4503-3 4,40
SÁMELOVÁ Anna Dejiny verejnoprávnosti/Zrod rozhlasu a televízie 2019 978-80-223-4816-4 13,00
SÁMELOVÁ Anna Moc a pravda v podmienkach Rozhlasu a televízie Slovenska 2018 978-80-223-4504-0 vypredané
(7,70)
SCHENK Juraj, HRABOVSKÁ Anna Škálovanie/Základné jednodimenzionálne metódy 2015 978-80-223-3835-6 6,70
SLIMÁK Ivan O hľadačoch pravdy 1999 978-80-223-1356-4 1,20
SLOBODNÍK Martin Politické, náboženské a ekonomické aspekty čínsko-tibetských vzťahov v 14. - 15. storočí 2011 978-80-223-2978-1 4,70
SOPÓCI Ján Teórie sociálnej zmeny 2007 978-80-223-2321-5 4,80
SOPÓCI Ján Teórie sociálnej zmluvy 2007 978-80-223-2321-5 4,80
SOPÓCI Ján a kol. Slovensko v deväťdesiatych rokoch 2003 978-80-223-1732-2 10,80
SZOMOLÁNYI Soňa Spoločnosť a politika na Slovensku/Cesty k stabilite 1989-2004 2005 978-80-223-2077-3 10,90
ŠEFČÁK Luboš, VOJTEK Juraj Dejiny svetového novinárstva I/Dejiny anglického novinárstva 2003 978-80-223-1711-x 3,70
ŠEFČÁK Luboš, VOJTEK Juraj Dejiny svetového novinárstva III/Dejiny amerického novinárstva 2003 978-80-223-1703-9 4,00
ŠIMKOVÁ Svatava English for students of archeology I 2019 978-80-223-4123-3 13,20
ŠOKA Silvester Úvod do dejín filozofie
- Starovek
1993 978-80-223-0667-3 0,80
ŠOKA Silvester Stručný úvod do filozofie
- Logika
1993 978-80-223-0666-5 0,80
ŠOKA Silvester Úvod do dejín filozofie
- Psychológia - etika
1994 978-80-223-0758-0 0,80
ŠUPŠÁKOVÁ Božena Písmo a písanie 1998 978-80-223-1293-2 0,80
ŠVEDA Pavol Premeny prekladu a tlmočenia  2023 978-80-223-5651-0 8
ŠVEDA Pavol Vybrané kapitoly z didaktiky simultánneho tlmočenia 2016 978-80-223-4069-4 7,70
TAMCKE Martin Kresťania v Islamskom štáte od Mohameda po súčasnosť 2017 978-80-223-4297-1 7,70
VAŠÍČKOVÁ Darina Práca redaktora v televíznom prostredí 2002 978-80-223-1702-0 0,80
VAŠŠ Martin Bratislavská umelecká bohéma v rokoch
1920 - 1945
2016 978-80-223-4173-8 27,50
VOJTEK Juraj Úvod do organizácie redakčnej práce
a redigovania
2000 978-80-223-1397-1 0,80
ZELINOVÁ Zuzana Paideia v sokratovskej filozofii 2018 978-80-223-4644-3 8,80
ZELINOVÁ Zuzana, KALAŠ Andrej Fyziognómonika - zabudnuté antické umenie 2021 978-80-223-5098-3 12,00

Jazyky, slovníky a literatúra

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
ADAMCOVÁ Lívia Geschichte der deutschen Sprache 2005 978-80-223-1984-8 5,20
ANDRÁŠIKOVÁ Conversación Espaňola 1999 3,20
BÁBELOVÁ Janka, FRIEDOVÁ Lýdia New English for Medical Students 2017 978-80-223-4360-2 9,50
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína Slovenský jazyk 1 2023 978-80-223-5601-5 22
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína Slovenský jazyk 4 2023 978-80-223-5640-4 22
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína Video in English for Medical Students 2020 978-80-223-4967-3 16,00
BÁBELOVÁ Janka, ROLLEROVÁ Anna English for dentistry students 2018 978-80-223-4443-2 7,70
BÁZIK Miroslav, VOTRUBA Martin Porovnávacia gramatika anglického a slovenského jazyka 2008 978-80-223-2449-6 4,00
BORTLÍKOVÁ Alica, MAIEROVÁ Eva, NAVRÁTILOVÁ Jana Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk. Set Učebnica B1 + Cvičebnica B1 + CD (3. vyd.) 2021 978-80-223-5216-1; 978-80-223-5217-8) 27,50
BORTLÍKOVÁ Alica, MAIEROVÁ Eva, NAVRÁTILOVÁ Jana Hovorme spolu po slovensky! Slovenčina ako cudzí jazyk. Set Učebnica B2 + Cvičebnica B2 + CD (3. vyd.) 2021 978-80-223-5214-7;
978-80-223-5215-4
27,50
Hajdúk Michal Metodológia a dizajny výskumu v klinickej psychológií 2020 978-80-223-4916-1 8,00
BÁBELOVÁ Janka, HROMADOVÁ Katarína, JURIŠOVÁ Erika Advanced English for Medical Students 2021 978-80-223-5135-4 14,00
BALKOVÁ Danuša kolektív Odborná slovenčina v medicínskej praxi -kazuistiky 2018 978-80-223-4406-7 2,90
BAŠTIN Štefan A Short History of American Literature 2000 978-80-223-1497-8 0,80
BOJNIČANOVÁ Renáta Panorama de la historia de la literatura Espaňola 2016 978-80-223-4028-1 7,70
BOJNIČANOVÁ Renáta Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre/Ramón Goméz de la Serna a Ivan Horváth 2016 978-80-223-3993-0 9,90
BOKNÍKOVÁ Andrea, ČÚZY Ladislav, DAROVEC Peter, KROČANOVÁ ROBERTS Dagmar, MIKULA Valér, ZAMBOR Ján Portréty slovenských spisovateľov 1 2010 978-80-223-2981-1 2,20
BOKNÍKOVÁ Andrea, ČÚZY Ladislav, KÁKOŠOVÁ Zuzana, DAROVEC Peter, ROBERTS Dagmar, KRČMÉRYOVÁ E., VOJTECH Miloslav, ZAMBOR Ján Portréty slovenských spisovateľov 2 2010 978-80-223-2784-8 1,80
BOKNÍKOVÁ-TÓTHOVÁ Andrea, ČÚZY Ladislav, HEVIER Daniel, KÁKOŠOVÁ Zuzana, KROČANOVÁ-ROBERTS Dagmar, ZAMBOR Ján Portréty slovenských spisovateľov 4 2007 978-80-223-2323-9 2,40
BOROŠOVÁ Beata Segmental and Suprasegmental Phonetics and Phonology/British English 2017 978-80-223-4366-4 4,40
CÍHOVÁ Jarmila English for Environmental Studies 2014 978-80-223-3625-3 6,20
CIHOVÁ Jarmila, DUGOVIČOVÁ Štefánia, MISTRÍKOVÁ Toska, SLOBODNÍKOVÁ Ľuba, SLOVÁKOVÁ Tatiana English for Biology Students 2018 978-80-223-4583-5 8,80
DAROVEC Peter, FÜLÖPOVÁ Marta, HRONCOVÁ Ľubica, KÁKOŠOVÁ Zuzana, KOLIOVÁ Marianna, KRAJANOVÁ Kristína, KROČANOVÁ Dagmar Gary, STANKOVÁ Mária, ŠTEVLÍKOVÁ Jana, VOJTECH Miloslav Slovenská próza 18. - 20. storočia 2021 978-80-223-5334-2 10,00
ĎURAJKA Radoslav, JAMRICHOVÁ Valéria Slovenčina pre študentov medicíny A1 – B2 2022 978-80-223-5412-7 18,00
DOBRÍKOVÁ Mária Gramatické cvičenia z bulharčiny 1 2017 978-80-223-4423-4 6,60
DOBRÍKOVÁ Mária Prekladateľské cvičenia z bulharčiny 2017 978-80-223-4285-8 5,50
DOBRÍKOVÁ Mária, VLČANOVÁ Marinela Základy bulharčiny 2016 978-80-223-4222-3 9,00
DOLNÍK Juraj Lexikológia 2007 978-80-223-2308-6 7,00
DRUGOVÁ Oldikó Kultúrne tradície v poézii Josifa Brodského 2009 978-80-223-2617-9 3,30
EHRGANGOVÁ Elena DUETSCHE GESCHICHTE I. 2001 978-80-223-1616-4 0,80
EHRGANGOVÁ Elena DUETSCHE GESCHICHTE II. 2001 978-80-223-1617-2 0,80
FÜLÖPOVÁ Marta Odvrávajúce obrazy/Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia 2014 978-80-223-3872-1 5,00
GAJDOŠ Ľuboš Praktická korpusová lingvistika čínština 2022 978-80-223-5363-2 10,00
GAŽÁKOVÁ Zuzana Čítanka modernej arabskej literatúry 2018 978-80-223-4580-4 6,60
GAŽÁKOVÁ Zuzana, PAULINY Ján Arabský jazyk a kultúra 2013 978-80-223-3401-3 14,50
GÓMEZ-PABLOS Beatriz Teoria y practica de la Expresion e interaccion orales en ele (nivel B1- B2) 2021 978-80-223-5165-2 12,00
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists I 2018 978-80-223-4567-5 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists II 2017 978-80-223-4392-3 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists III 2019 978-80-223-4787-7 5,50
HOLLÁ Oľga, KLIŽANOVÁ Darina, ŽUFKOVÁ Viera English for Pharmacists IV 2020 978-80-223-4904-8 5,50
CHARFAOUI Emília Nemecký jazyk pre nefilológov  2021 978-80-223-5260-4 10,00
CHARFAOUI Emília Nemecký jazyk pre nefilológov - kľúč k cvičeniam a testom 2021 978-80-223-5261-1 1,50
IVANOVÁ Alena Cursus Latinus Medicinalis 2013 978-80-223-3370-0

7,50

vypredané

JAČOVÁ Zora Cardia Grammatica italiana 1 (2. vyd.) 2021 978-80-223-5104-1 7,70
KAČALA ján Jazykové kategórie v slovenčine 2014 978-80-223-3486-0 4,40
KAČALA Ján Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí 2020 978-80-223-4907-9 10,00
KAČALA Ján, KRAJČOVIČ Rudolf Náčrt dejín spisovnej slovenčiny 2005 978-80-223-2060-9 2,40
KALAŠ Andrej, WOLLNER Ulrich Titus Lucretius Carus De Rerum Natura - Latinsko-slovenský slovník 2008 978-80-223-2326-0 2,80
KANICHOVÁ Renáta, PALLAY Eduard, VLČKOVÁ Veronika Grammatik für Humanwissenschaften/Ein Lehr- und Übungsbuch 2016 978-80-223-4060-1 4,30
KANICHOVÁ Renáta, VLČKOVÁ Veronika Deutsch für Humanwissenschaften 2 2014 978-80-223-3753-3 6,60
KISELOVÁ Desana, DŽUGANOVÁ Božena, BARNAU Anna Practise your medical english 2023 978-80-223-5631-2 12
KLIŽANOVÁ Darina Slovenčina pre študentov farmácie A1 2023 978-80-223-5585-8 10,00
KONEČNÝ Miloslav Poetika epigramov Jozefa Ignáca Bajzu 2015 978-80-223-3957-5 5,50
KOŠŤÁLOVÁ Dagmar Die Slowakei im mitteleuropäischem Kultrurraum 2003 978-80-223-1846-9 3,60
KOVAČIČOVÁ Oľga a kol. Krátky slovník ruských spisovateľov 100 hesiel z ruskej literatúry 11. - 20. storočia 2003 978-80-223-1807-8 4,60
KRAJČOVIČ Rudolf Vývin slovenského jazyka a dialektológia 2018 978-80-223-4519-4 11,00
KRAJČOVIČ Rudolf Slovenčina a slovanské jazyky II. Fonologický vývin 2003 978-80-223-1739- 8,00
KRAJČOVIČ Rudolf, ŽIGO Pavol Dejiny spisovnej slovenčiny 2006 978-80-223-2158-3 nedostupné
KROČANOVÁ Dagmar Nerozrezaná dráma 2018 978-80-223-4561-3 7,70
KRULÁKOVÁ Anna Tri cesty od romantizmu 2012 978-80-223-2604-9 3,90
KULIHOVÁ Alica Preklad je (ne)bezpečné dobrodružstvo 2019 978-80-223-4776-1 7,00
LANČARIČ Daniel English grammar in theory and practice 2020 978-80-223-4906-2 13,00
MICHÁLEK Ján, TRUP Ladislav Slovensko-španielska paremiológia 1994 978-80-223-0815-3 0,80
MIKULA Valér Čakanie na dejiny 2013 978-80-223-3511-9 5,40
MIKULOVÁ Marcela Kapitoly zo slovenského realizmu 2010 978-80-223-2855-5 7,30
PALKOVIČOVÁ Eva Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr 2016 978-80-223-4062-5 11,00
PALKOVIČOVÁ Eva, ŠOLTYS Jaroslav Bibliografia prekladov z literatúr písaných po španielsky do slovenčiny 2021 978-80-223-4880-5 8,00
PANCZOVÁ Helena Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny/Studia Biblica Slovaca /Supplementum 2 2018 978-80-223-4596-5 6,60
PAVLÁSKOVÁ Anna, BARYŠNIKOVOVA Jelena Rusko-slovenský dialóg 2006 978-80-223-2102-8 6,50
PAVLÍK Radoslav Elements of Sociolinguistics 2006 978-80-223-2112-5 16,40
POSOKHIN Ivan Premiestnené texty: Špecifiká tvorby a identity 2021 978-80-223-5138-6 8,00
ROLLEROVÁ Anna Lingua latina 2014 978-80-223-3733-5 5,00
ROLLEROVÁ Anna, RICZIOVÁ Beata TERMINOLOGIA MEDICA GRAECO-LATINA 2018 978-80-223-4641-2 13,20
ROLLEROVÁ Anna, VASIĽOVÁ Linda GRAECO-LATIN TERMINILOGY OF CLINICAL DENTISTRY 2018 978-80-223-4640-5 13,20
RUŽIČKOVÁ Eva Picture Dictionary of Gestures 2001 978-80-223-1675-x 0,80 
RÚŽIČKOVÁ Eva Japonské rozprávky 2005 978-80-223-2119-2 8,60
SEHNAL Roman Praktická lexikológia talianskeho jazyka 2017 978-80-223-4363-3 nedostupné
SEHNAL Roman Syntax talianskeho jazyka 2020 978-80-223-4973-4 6,00
SEHNAL Roman Syntax talianskeho súvetia 2023 978-80-223-5565-0 7
SEHNAL Roman Štylistika talianskeho jazyka 2017 978-80-223-4365-7 nedostupné
SEHNAL Roman Syntax talianskeho jazyka Jednoduchá veta, 1. časť 2020 978-80-223-49734 6,00
STANKOVÁ Mária Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... (1. doplnené vyd.) 2021 978-80-223-5122-5 12,00
SZÉHEROVÁ Eva, KANICHOVÁ Renáta, VLČKOVÁ Veronika, PALLAY Eduard, REHÁK Radoslav Deutsch für Geisteswissenschaftler 2005 978-80-223-2055-2 9,40
ŠTRAUS František STROFA A METRUM v poézii P. O. Hviezdoslava 1995 978-80-223-0653-3 0,80
ŠTRAUS František Strofy a strofické útvary v poézií P.O.Hviezdoslava 2003 978-80-223-1618-0 3,30
ŠTUBŇA Pavol Psychológia literatúry 2017 978-80-223-4317-6 9,90
ŠULOVSKÁ Denisa English for policital scientists 1/A university textbook (3. dopl. vyd.) 2022 978-80-223-5345-8

8,30

(vypredané)

ŠULOVSKÁ Denisa English for political scientists 2/A university textbook 2019 978-80-223-4691-7

8,30

(vypredané)

ŠVAGROVSKÝ Štefan Stručné dejiny ruskej lexikografie 1994 978-80-223-0766-1 0,80
ŠVEDA Pavol Premeny prekladu a tlmočenia 2023 978-80-223-5651-0 8
ŠVEDA Pavol Vybrané kapitoly z didaktiky simultáneho tlmočenia 2016 978-80-223-4069-4 nedostupné
ULIČNÁ Martina, ANDOROVÁ Iveta, BÁČKAIOVÁ Klaudia, GABRÍKOVÁ Adela Tri, dva, jeden - slovenčina. Úroveň A1, A2.1 + CD 2021 978-80-223-5212-3 25,30
ULAŠIN Bohdan Lexikológia španielskeho jazyka 2022 978-80-223-5366-3 14,00
ULIČNÁ Martina, ANDOROVÁ Iveta, BÁČKAIOVÁ Klaudia, GABRÍKOVÁ Adela Tri, dva, jeden - slovenčina. Úroveň A2 + CD 2021 978-80-223-5213-0 35,00
VALLOVÁ Eleonóra Cursus Linguae Latinae ad usum pharmaciae studentium 2016 978-80-223-4176-9 4,80
VALLOVÁ Eleonóra Cursus Linguae Latinae ad usum pharmaciae studentium (6. nezm. vyd.) 2022 978-80-223-5398-4 9,00
VERTANOVÁ Silvia FONETIKA FONOLÓGIA FONOSYNTAX španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny 2019 978-80-223-4674-0 8,80
VERTANOVÁ Silvia Tezaurus tlmočníka zo/do španielčiny 2017 978-80-223-4318-3

7,70

(vypredané)

VERTANOVÁ Silvia, ŠTUBŇA Pavol, ANDOKOVÁ Marcela, MOYŠOVÁ Stanislava Tlmočník ako rečník 2021 978-80-223-4994-9 13,00
VOJTECH Miloslav Slovenská klasicistická a preromantická literatúra (2. vyd.) 2020

978-80-223-5022-8

7,70

VOJTECH Miloslav Tvorcovia literatúry a literárnej histórie 2013   978-80-223-3509-8      5,50
ZEMANOVÁ Alena Angličtina pre fyzikov 2010 978-80-223-2829-6 4,80
ZEMANOVÁ Alena Angličtina pre študentov FMFI/Kurz pre mierne pokročilých 2009 978-80-223-2640-7 6,90
ZEMANOVÁ Alena, MAĎAROVÁ Alexandra, ČÁRSKA Renáta, VARTÍKOVÁ Eva Angličtina pre študentov FMFI UK Matematika/Poistná matematika 2018 978-80-223-4260-5 6,90
ZAMBOR Ján Kniha španielskej poézie 2021 978-80-223-5174-4 14,00
ŽIGO Pavol Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch 2017 978-80-223-4239-1 5,50
ŽIGO Pavol Historická a areálová lingvistika 2011 978-80-223-2975-0 11,90

Psychológia

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
ČECHOVÁ Daniela Intervencie v individuálnej psychológii 2020 978-80-223-4898-0

6,00

vypredané

HAJDÚK Michal Metodológia a dizajny výskumu v klinickej psychológii 2020 978-80-223-4916-1 vypredané
HALAMOVÁ Júlia Sebasúcit a sebakritickosť/Tvorba a meranie efektu intervencie 2018 978-80-223-4573-6 7,70
HALAMOVÁ Júlia, KANOVSKÝ Martin Sebasúcit a sebakritickosť/Psychometrická analýza meracích nástrojov 2017 978-80-223-4433-3 8,80
HERETIK Anton ml. Aktuálne pohľady na poruchy osobnosti a ich dôsledky pre prax a výskum 2019 978-80-223-4786-0 5,50
HRADISKÁ Elena, LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v marketingovej komunikácii 2010 978-80-223-2830-2 4,70
KOLLÁRIK Teodor Sociálna psychológia 2008 978-80-223-2479-3 18,20
KOLLÁRIK Teodor, LETOVANCOVÁ Eva,
VÝROST Jozef
Psychológia práce a organizácie 2011 978-80-223-3078-7 25,00
ROŠKOVÁ Eva Psychologické väzby v práci 2020 978-80-223-5028-0 8,00
LECHTA Viktor Symptomatické poruchy rečí u detí 2000 978-80-223-1395-5 0,80
LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v manažmente 2015 978-80-223-3791-5

3,60

vypredané

MASARYK Radomír Medzi ľuďmi a človekom 2021 978-80-223-5249-9 12,00
MASARYK Radomír Ten druhý výskum: Úvod do kvalitatívnych metód v psychológii (1. vyd.) 2021 978-80-223-5172-0 8,00
SMITKOVÁ Hana Poradenstvo gejom, lesbám a bisexuálnym ľuďom 2022 978-80-223-5381-6 14,00
SMITKOVÁ Hana, kol.  Kapitoly z poradenskej psychológie 2014 978-80-223-3525-6 3,70
STRNÁDELOVÁ Bronislava Tréning skupinovej dynamiky 2021 978-80-223-5247-5 8,00
ŠTUBŇA Pavol Psychológia literatúry 2017 978-80-223-4317-6 9,90
VESELSKÝ Milan Pedagogická psychológia I./Teória a prax 2011 978-80-223-2986-6 vypredané (7,00)

Pedagogika

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
BELEŠOVÁ Mária Detské naivné teórie v kontexte edukácie 2022 978-80-223-5209-3 10,00
BELEŠOVÁ Mária Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi 2018 978-80-223-4577-4 8,80
BERGEROVÁ Xénia, DRAHOŠ Alojz, KMEŤ Miloš O výtvarnej výchove 2019 978-80-223-4757-0 8,80
BOROŠ Tomáš Hudobná edukácia / teória a prax 2018 978-80-223-4430-2 7,70
ELIÁŠOVÁ Viera Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese 2011 978-80-223-3079-4 6,00
FÁBIK Dušan, SEMERÁDOVÁ Eva Matematicky nadaný žiak, 2. vyd 2021 978-80-223-5029-7 5,50
FULKOVÁ Emília Prehľad pedagogiky / Kľúčové oblasti 2019 978-80-223-2657-5 nedostupné
GAJDOŠ Ľuboš Praktická korpusová lingvistika čínština 2022 978-80-223-5363-2 10,00
GNOTH Milan, HALÁKOVÁ Zuzana, ŠTUBŇA Ján Antológia niektorých prác Jána Ámosa Komenského 2009 978-80-223-2469-4 7,00
GNOTH Milan, kol.  Pedagogická prax pre študentov učiteľských kombinácií na Prírodovedeckej fakulte 2003 978-80-223-1815-9 5,50
GNOTH Milan, PUPALA Branislav Vybrané kapitoly z pedagogiky 1 2003 978-80-223-1803-5 2,60
GÓMEZ-PABLOS Beatriz La expresión wscrita en ele /nivel b1-b2/ 2022 978-80-223-5403-5 11,00
KEREKRÉTIOVÁ Aurélia a kol. Logopédia 2016 978-80-223-4165-3 15,40
KEREKRÉTIOVÁ Aurélia a kol. Logopedická propedeutika 2016 978-80-223-4834-8 13,20
KIPS Milan Didaktika I. Materiály na semináre 2004 978-80-223-1780-2 1,30
KOLLÁROVÁ Ema Somatopédia pre učiteľov 2007 978-80-223-2283-6

3,00

(vypredané)

KOSTRUB Dušan Učiteľ-výskumník/Profesia založená na výskume/Dizajny výskumu a premeny výučby 2022 978-80-223-5390-8 12,00
KOŽUCHOVÁ Mária Obsahová dimenzia technickej výchovy 2003 978-80-223-1747-0 9,50
KOŽUCHOVÁ Mária Pedagogika voľného času 2021 978-80-223-5162-1 8,00
KOŽUCHOVÁ Mária Rozvoj technickej tvorivosti 1999 978-80-223-1393-9 vypredané (0,80) 
KOŽUCHOVÁ Mária a kol. Kurikulum primárneho vzdelávania 2019 978-80-223-4767-9 13,00
KOŽUCHOVÁ Mária, POMŠÁR Zoltán, KOŽUCH Igor Fenomén techniky vo výchove a vzdelávaní v základnej škole 1997 978-80-223-1135-9 0,80
KRAHULCOVÁ-ŽATKOVÁ Beáta Pedagogika sluchovo postihnutých 1993 978-80-223-0562-6 0,80
LECHTA Viktor Symptomatické poruchy rečí u detí 2000 978-80-223-1395-5 0,80
LISÁ Elena Výcvik diagnostických zručností I. Repertárová mriežka 2021 978-80-223-5203-1 7,00
LISÁ Elena Výcvik diagnostických zručností II. 2021 978-80-223-5100-3 8,00
LOJOVÁ Gabriela Učme cudzí jazyk efektívnejšie (2. vyd.) 2022 978-80-223-5365-6 7,70
LOJOVÁ Gabriela Individuálne osobnosti pri učení sa cudzích jazykov 2017 978-80-223-4376-3 5,50
LUKŠÍK Ivan Kultúra škôl a výchovných zariadení 2012 978-80-223-2962-0 6,70
MELICHER Alexander a kol. Dokumenty k pedagogickej a odbornej praxi 2000 978-80-223-1445-5 0,80
MISTRÍK Erich Estetická výchova ako nástroj sebareflexie 2017 978-80-223-4207-0 7,70
OBDRŽÁLEK Zdeněk a kol. Škola a jej manažment 2002 978-80-223-1690-3 0,80
OBDRŽÁLEK Zdeněk a kol. Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy 2003 978-80-223-1772-1 2,60
ONDRUŠKOVÁ Elena Sociálnopsychologické kontexty sociálnej práce 2014 978-80-223-3365-8 4,00
PROKŠA Milan a kol. Didaktika a technika školských pokusov z chémie (2. vyd.) 2020 978-80-223-4975-8 12,00
PUPALA Branislav, ZÁPOTOČNÁ Oľga Rané štúdie o ranej gramotnosti 2003 978-80-223-1806-x 3,50
PŠENÁK Jozef Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky 2000 978-80-223-1264-9 5,50
SEJČOVÁ Ľuboslava Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní 2011 978-80-223-2976-7 20,50
SEJČOVÁ Ľuboslava Diagnostika v arteterapi a v poradenstve 2017 978-80-223-4061-8 13,20
SIVÁK Jozef, JAVORSKÝ Jana Zdravotná telesná výchova v špeciálnych školách 1999 978-80-223-1417-x vypredané (0,80) 
SZENTESIOVÁ Lenka Učebnica o tom, čo je a čo nie je čítanie 2023 978-80-223-5660-2 10
ŠUPŠÁKOVÁ Božena a kol. Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy 2001 978-80-223-1570-2 0,80
ŠVEC Štefan Inovatívne prístupy v didaktike 2011 978-80-223-3221-7 4,00
VESELSKÝ Milan Pedagogická psychológia I./Teória a prax 2011 978-80-223-2986-6 vypredané (7,00)
VESELÝ Milan Motivácia žiakov učiť sa 2010 978-80-223-2820-3 7,20
VLČKOVÁ Mária Týrané dieťa 2001 978-80-223-1574-5 0,80

Manažment a marketing

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
BANYÁR Milan MARKETING - Implementácia nových foriem marketingovej komunikácie do prostredia slovenskej a českej marketingovej praxe 2018 978-80-223-4590-3 13,20
DELANEUVILLE Frédéric LE MANAGEMENT PUBLIC DES TERRITORES EN EUROPE 2018 978-80-223-4686-3 5,50
DUDIĆ Branislav Európska únia a hospodárska spolupráca so západným Balkánom 2023 978-80-223-5595-7 14
HORŇÁK Pavel a kol. Marketingová komunikácia 2010 978-80-223-2789-3 nedostupné
HRADISKÁ Elena, LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v marketingovej komunikácii 2010 978-80-223-2830-2 4,70
LETOVANCOVÁ Eva Psychológia v manažmente 2015 978-80-223-3791-5 3,60
LISÁ Elena Výcvik diagnostických zručností II. Diagnostický rozhovor v práci 2021 978-80-223-5100-3 8,00
MALÍKOVÁ Ľudmila a kol. Inovácie v sociálnych službách 2007 978-80-223-2266-9 4,90
RUDY Ján, SULÍKOVÁ Rozália, LAŠÁKOVÁ Anna, FRATRIČOVÁ Jana, MITKOVÁ Ľudmila Organizačné správanie 2013 978-80-223-3444-0 8,80
SAXUNOVÁ Darina Základy auditu 2023 978-80-223-5562-9 16
SMOLEŇ Ján Finančný manažment 2019 978-80-223-4594-1 nedostupné
VILČEKOVÁ Lucia Praktikum marketingového výskumu 2020 978-80-223-4925-3 8,00

Náboženská literatúra

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
ÁBEL František BIBLOSPYT Novej zmluvy 2018 978-80-223-4383-1 5,50
ÁBEL František Úvod do Novej zmluvy 2015 978-80-223-3794-6 13,60
ÁBEL František Biblická exegéza 2015 978-80-223-3794-6 vypredané (5,50)
BAGIN Anton Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín - portréty kňazov - buditeľov 1994 978-80-223-0757-2 0,80
BÁNDY Juraj Exegéza knihy Józuovej 2017 978-80-223-4138-7 9,90
BÁNDY Juraj Kniha Rút 2015 978-80-223-3972-8 2,40
BÁNDY Juraj Stará zmluva ako literárny fenomén 2009 978-80-223-2589-9 9,10
BÁNDY Juraj Úvod do exegézy Starej zmluvy 2002 978-80-223-1693-8 0,80 
HORŇANOVÁ Sidonia Skorší proroci Eliáš a Elízeus v kráľovských knihách 2020 978-80-223-4977-2 9,00
JANEGA Štefan Úvod do prorockých kníh Starého zákona 1994 978-80-223-0755-6 0,80 
KLÁTIK Miloš Základy dogmatiky 2006 978-80-223-2194-x 3,90
KRUPA Jozef Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu
4. dopl. vydanie 
2022 978-80-223-5284-0 10,00
KRUPA Jozef Katolícka dogmatická teológia. Prolegomena - Trinitológia - Ekleziológia - Graciológia 2020 978-80-223-4964-2 20,00
KRUPA Jozef Pôvodca večnej spásy 2020 978-80-223-4678-8 6,00
KRUPA Jozef Katolícka cirkev a misie ad Gentes po druhom vatikánskom koncile 2017 978-80-223-4063-2 5,50
KRUPA Jozef Katolícka cirkev a ekumenizmus po Druhom vatikánskom koncile 2017 978-80-223-4064-9 5,50
KRUPA Jozef Sviatosti kresťanskej iniciácie 2021 978-80-223-5155-3 10,00
KRUPA Jozef Pripravený veniec spravodlivosti 2021 978-80-223-5093-8 9,00
KRUPA Jozef Alfa a omega (3. doplnené vyd.) 2020 978-80-223-4679-5 10,00
PANCZOVÁ Helena Preklad z biblickej gréčtiny do slovenčiny/Studia Biblica Slovaca /Supplementum 2 2018 978-80-223-4596-5 6,60
TÍŽIK Miroslav K sociológii novej religiozity 2006 978-80-223-2131-1 15,30
TURČAN Martin Zákon a etika vo svetle jeruzalemského koncilu 2016 978-80-223-4115-8 5,50
ZAVIŠ Monika Repetitórium z religionistiky 2008 978-80-223-2554-7 3,00

Šport

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
ARGAJ Gustáv Pohybové hry / Teória a didaktika  2016 978-80-223-4022-1 vypredané
(9,90)
ARGAJ Gustáv, REHÁK Miroslav Teória a didaktika basketbalu 2007 978-80-223-2325-3 7,60
BINOVSKÝ Alexander Anatómia pre športovcov II. 2015 978-80-223-3817-2 12,10
BINOVSKÝ Alexander Malý slovník anatomického názvoslovia 2015 978-80-223-3643-7 3,50
BINOVSKÝ Alexander Anatómia pre športovcov I. 2015 978-80-223-3645-1 12,10
BINOVSKÝ Alexander Funkčná anatómia pohybového systému / Všeobecná štrukturálna kineziológia 2016 a 2020 978-80-223-4921-5 13,20
ĎURECH Miroslav a kol. Úpoly 2000 978-80-223-1381-5 0,80
HATIAR Bohuš a kol. Rytmická, moderná a športová gymnastika 1998 978-80-223-1250-9 0,80
HRČKA Jozef Šport pre všetkých 2002 978-80-223-1577-x 0,80
KAMPMILLER Tomáš a kol. Teória a didaktika atletiky I. 2007 978-80-223-2289-8 vypredané (4,80)
KASA Július Antropomotorika - Materiály na semináre 2000 978-80-223-1485-4 0,80
KIPS Milan Didaktika I. Materiály na semináre 2004 978-80-223-1780-2 1,30
MACKOVÁ Zdenka Šport ako duševný zážitok 2003 978-80-223-1816-7 5,00
SIVÁK Jozef, JAVORSKÁ Jana Zdravotná telesná výchova v špeciálnych školách 1999 978-80-223-1417-x vypredané (0,80) 
ZAPLETALOVÁ Ľudmila, PŘIDAL Vladimír, LAURENČÍK Tomáš VOLEJBAL. Základy techniky, taktiky
a výučby
2017 978-80-223-4281-0 5,50
ZAŤKOVÁ Viera, HIANIK Ján Hádzaná. Základné herné činnosti 2009 978-80-223-2494-6 7,70

Nezaradené

AUTOR
TITUL
ROK VYDANIA
ISBN
CENA V €
BENKO Vladimír a kol. Webové korpusy Aranea 2019 978-80-223-4663-4 8,00
BENKOVÁ Eva Vinohradníctvo na panstve Červený kameň v ranom novoveku 2017 978-80-223-4303-9 6,60
DROPPOVÁ Ľubica Slovenská ľudová pieseň - texty a kontexty 2000 978-80-223-1474-9 4,00
HACEK Ján Otvorené zdroje a dáta pre novinárov na Slovensku 2020 978-80-223-4845-4 12,00
HALÁS Matúš Geopolitické omyly dvadsiateho storočia 2014 978-80-223-3652-9 11,20
HAĽKO Jozef Vznik Bohosloveckej fakulty v Bratislave 2016 978-80-223-4144-8 6,60
HLAVÁČOVÁ Svetlana Etiketa a protokol 2004 978-80-223-1875-2 8,00
CHALUPKA Ľubomír Slovenská hudobná avandgarda 2011 978-80-223-3115-9 22,00
MIKULA Valér Filozofi v novembri 2017 978-80-223-4229-2 vypredané
NOVÁK Jozef Chronológia 2004 978-80-223-1889-2 9,30
PŠENÁK Jozef Výber z Potockých spisov a rečí Jána Amosa Komenského 1992 978-80-223-0415-8 3,00
ROŠKOVÁ Eva Rizikové správanie vodičov v cestnej doprave 2013 978-80-223-3364-1 8,80
STEINEROVÁ Jela Informačné prostredie a vedecká komunikácia 2018 978-80-223-4445-6 vypredané (13,20)
ŠRANK Jaroslav Autorské texty s folklórnou dimenziou 2009 978-80-223-2668-1 5,60
TUPÝ Daniel Ticho po anjelovi 2006 978-80-223-2257-1 1,60
VENCKO Jozef Boje za Matfyz 2016 978-80-223-4264-3 6,60