Útvar pre integráciu informačných systémov (ÚIIS)

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Rektorát UK, Útvar pre integráciu informačných sys.,
štatutárny zástupce pre ÚIIS
+421 905 455 185