Zamestnanci RMAP FIS

Mgr. Jana Guothová

Rektorát UK, Referát metodickej a aplikačnej podpory finančného informačného systému
vedúci referátu
Telefón
02/592 44 370
VoIP
938
Miestnosť
SB 516

Lýdia Fečíková

Rektorát UK, Referát metodickej a aplikačnej podpory finančného informačného systému
odborný zamestnanec
Telefón
02/592 44 160
VoIP
160
Miestnosť
516
Poznámka
VOIP 160

Mária Šaštinská

Rektorát UK, Referát metodickej a aplikačnej podpory finančného informačného systému
Metodik pre oblast majetku
Telefón
02/592 44 405
VoIP
971
Miestnosť
516