Podateľňa (Pod)

Marta Buttková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 9274

Eva Kováčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Podateľňa
vedúci prevádzkového útvaru
+421 2 9010 2057

Andrea Kralovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 9475

Daniela Kytková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 2019

Alexandra Salayová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Podateľňa
pracovník v podateľni
+421 2 9010 2059
02/592 44 475
SB 1, Rektorát UK

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 15.00
Utorok: 08.00 – 15.00
Streda: 08.00 – 15.00
Štvrtok: 08.00 – 15.00
Piatok: 08.00 – 15.00
Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00