Oddelenie vzťahov s verejnosťou (OVV)

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Mgr. Lenka Miller

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre rozvoj, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
poverená zastupovaním vedúcej odd.
+421 2 9010 9355
125 SB

PhDr. Mgr. Branislav Slyško

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre rozvoj, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
tlačový tajomník
+421 2 9010 9365
112 NB

Mgr. Erika Hubčíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre rozvoj, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
redakcia časopisu Naša univerzita
+421 2 9010 9346
124 SB

Mgr. Zdenka Krasňanská PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre rozvoj, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odborná referentka
+421 2 9010 9542
124 SB

Mgr. Alexandra Kuliková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre rozvoj, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 9545
124 SB

JUDr. Karin Fedorová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre rozvoj, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
+421 2 9010 2013
124 SB

PhDr. Martin Hudec MBA, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre rozvoj, Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Organizačný referát
Zamestnanec
+421 2 9010 2007

Andrea Schottová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre rozvoj, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou