Oddelenie vzťahov s verejnosťou (OVV)

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. Box 440
814 99  Bratislava 1

E-mail: pruniba.sk

Mgr. Lenka Miller

Rektorát UK, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
poverená zastupovaním vedúcej odd.
Telefón
02/592 44 355
Miestnosť
125 SB

PhDr. Mgr. Branislav Slyško

Rektorát UK, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
tlačový tajomník
Telefón
02/592 44 365
Miestnosť
112 NB

Mgr. Erika Hubčíková

Rektorát UK, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
redakcia časopisu Naša univerzita
Telefón
02/592 44 346
Miestnosť
124 SB

Mgr. Martin Kováč

Rektorát UK, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
Telefón
02/592 44 545
Miestnosť
124 SB
Publikačná činnosť

Mgr. Zdenka Krasňanská, PhD.

Rektorát UK, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odborná referentka
Telefón
02/592 44 542
Miestnosť
124 SB
Publikačná činnosť

JUDr. Karin Fedorová

Rektorát UK, Oddelenie vzťahov s verejnosťou
odb.referent vzťahov s verejnosťou
Telefón
02/592 44 542
Miestnosť
124 SB