Profil verejného obstarávateľa

Univerzita Komenského v Bratislave, verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. (1) písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), zverejňuje v profile:

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur v súlade s § 102 zákona.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.06.2013 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.06.2013 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2013 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2013 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.6.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.6.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2012_práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2012_tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2011_práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2011_tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2011_tovary a služby (v pdf)

 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2011_práce (v pdf)   

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave ako verejný obstarávateľ je v súlade s novelou zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinná v zmysle § 99 ods.2 zverejniť raz štvrťročne v profile UK súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur.

Súhrnné štvrťročné správy: tovary a služby, stavebné práce, potraviny.

K prebiehajúcim verejným obstarávaniam:

  • Informácie podľa § 22 a § 92 zákona
  • Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 zákona

Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur súlade s § 102 ods. (4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.06.2013 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.06.2013 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2013 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2013 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.6.2012 práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.6.2012 tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2012_práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.03.2012_tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2011_práce (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2011_tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2011_tovary a služby (v pdf)

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2011_práce (v pdf

 

Verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru: Výpočtová technika - desktopy, notebooky a ďalšie zariadenia VT.

Vysvetlenie súťažných podkladov.