Oddelenie verejného obstarávania (OVO)

Oddelenie verejného obstarávania UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

JUDr. Ján Lantay

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
vedúci oddelenia

JUDr. Viktória Bebjaková

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO

PhDr. Patricia Blažeková

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 670
Miestnosť
216 SB

Bc. Matúš Kamzík

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
referent
Telefón
02/592 44 617
Miestnosť
219NB

Mgr. Denisa Komendová

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
referent
Telefón
02/592 44 383
Miestnosť
NB 220

Ing. Jana Ľapinová

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 506
Miestnosť
219

JUDr. Stanislav Mydlo

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 335
Miestnosť
220 NB

Ing. Ema Paulovičová

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 616
Miestnosť
216 SB

Mgr. Eva Sabová

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO

Ing. Paulína Struková

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 209
Miestnosť
č. 219 NB

Juraj Šikula

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
referent
Telefón
02/592 44 335
Miestnosť
220NB