Oddelenie verejného obstarávania (OVO)

Oddelenie verejného obstarávania UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

JUDr. Ján Lantay

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
vedúci oddelenia

PhDr. Patricia Blažeková

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 670
Miestnosť
216 SB

Bc. Matúš Kamzík

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
referent
Telefón
02/592 44 617
Miestnosť
219NB

Mgr. Denisa Komendová

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
referent
Telefón
02/592 44 383
Miestnosť
NB 220

Ing. Jana Ľapinová

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 506
Miestnosť
219

JUDr. Stanislav Mydlo

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 335
Miestnosť
220 NB

Ing. Ema Paulovičová

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 616
Miestnosť
216 SB

Ing. Paulína Struková

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
odborný referent OVO
Telefón
02/592 44 209
Miestnosť
č. 219 NB

Juraj Šikula

Rektorát UK, Oddelenie verejného obstarávania
referent
Telefón
02/592 44 335
Miestnosť
220NB