Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba (OÚOSD)

Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba (OÚOSD)

Martin Brablík

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
pomocná nekvalifikovaná sila

Ing. Eugen Dubec

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Ľubomír Fraňo

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
prevádzkový zámočník, údržbár

Peter Jurčovič

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Jozef Karolčík

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Vladimír Liška

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
prevádzkový zámočník, údržbár

Róbert Mlynarovič

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
inštalatér vodovodov

Róbert Mlynarovič

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
inštalatér vodovodov

Roman Sokol

Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
pomocná nekvalifikovaná sila
[1] 2