Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba (OÚOSD)

Oddelenie údržby, opráv a správy areálu Družba (OÚOSD)

Zoltán Szelepcsényi

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.

Arpád Bajak

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec

Martin Brablík

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec

Ing. Eugen Dubec

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec

Ľubomír Fraňo

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec

Peter Jurčovič

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec

Jozef Karolčík

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec

Vladimír Liška

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec

Róbert Mlynarovič

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec

Róbert Mlynarovič

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Družba, Odd.údržby, opráv a správy areálu Družba,
Zamestnanec
[1] 2