Oddelenie údržby Mlyny (OÚM)

Michal Zorvan

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie údržby Mlyny,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
0918 110 131

Referát murárskych prác Mlyny (RMuPM)

Ján Čenkey

Oddelenie údržby Mlyny, Referát murárskych prác Mlyny,
vedúci referátu

Igor Gažo

Oddelenie údržby Mlyny, Referát murárskych prác Mlyny,
murár

Gejza Szalai

Oddelenie údržby Mlyny, Referát murárskych prác Mlyny,
murár

Referát vodárenských prác Mlyny (RVPM)

Juraj Birošík

Oddelenie údržby Mlyny, Referát vodárenských prác Mlyny,
vedúci referátu

Branislav Barút

Oddelenie údržby Mlyny, Referát vodárenských prác Mlyny,
inštalatér vodovodov

Vladimír Neumann

Oddelenie údržby Mlyny, Referát vodárenských prác Mlyny,
inštalatér vodovodov

Rudolf Tesár

Oddelenie údržby Mlyny, Referát vodárenských prác Mlyny,
inštalatér vodovodov

Referát zámočníckych prác Mlyny (RZPM)

Ján Hodás

Oddelenie údržby Mlyny, Referát zámočníckych prác Mlyny,
prevádzkový zámočník, údržbár

Karol Salay

Oddelenie údržby Mlyny, Referát zámočníckych prác Mlyny,
prevádzkový zámočník, údržbár

Referát správy a údržby striech Mlyny (RSUSM)

Rastislav Molčan

Oddelenie údržby Mlyny, Referát správy a údržby striech Mlyny,
Zamestnanec