Oddelenie vzdelávania (OV)

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Lokalizácia:
Historická budova
1. poschodie č.d: 120, 121, 122

Tel: (02) 59244 339
e-mail: pdo(at)rec.uniba.sk

PhDr. Emília Hrušovská

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
vedúci oddelenia

Ing. Henrieta Bazovská

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/901 02 017
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: FiF UK, rigorózne konanie (FiF)

Mgr. Miriam Fidlerová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/901 02 913
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: FTVŠ, RKCMBF, EBF, rigorózne konanie

Mgr. Eva Granátová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/901 02 016
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: uznávanie dokladov o vzdelaní v zahraničí

Mgr. Ľubica Janáčková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
správca
Poznámka
Centrálny obsahový správca AIS2 UK
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubica Kapustová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent

Mgr. Peter Kutlák

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda FM UK, Rigorózne konanie (FM), Verifikácia vzdelania

Viktória Pajerová

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 398
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda: PraF UK, PriF UK

Mgr. Lucia Poláková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 242
Miestnosť
120 SB
Poznámka
agenda:FaF UK, JLF v Martine

Ing. Nina Složková

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/592 44 690
Miestnosť
121, SB
Poznámka
agenda LF UK a FMFI UK, špecializačné štúdium (LF), rigorózne konanie (FMFI)

Bc. Peter Ševčík

Rektorát UK, Oddelenie študijných vecí
odborný referent
Telefón
02/901 02 018
Miestnosť
121 SB
Poznámka
Agenda: Vylúčenia zo štúdia