Kontakty

Ing. Jana Jirsáková

Rektorát UK, Oddelenie stratégií a analýz
vedúci oddelenia
Telefón
02/592 44 269
Miestnosť
SB 123

Mgr. Peter Ondreička

Rektorát UK, Oddelenie stratégií a analýz
odborný referent

Mgr. Michal Šebeňa, PhD.

Rektorát UK, Oddelenie stratégií a analýz
odborný referent
Publikačná činnosť