Oddelenie správy budov Mlyny (OSBM)

Oddelenie správy budov Mlyny (OSBM)

Alena Bilačičová

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelelenie správy budov Mlyny,
administratívny zamestnanec, i. n.
+421918110054
+421918110131

Referát dispečingu Mlyny (RDM)

Lucia Nemešová

Oddelelenie správy budov Mlyny, Referát dispečingu Mlyny,
administratívny zamestnanec, i. n.

Referát skladového hospodárstva technického odboru Mlyny (RSHTOM)

Blanka Chmelíková

Oddelelenie správy budov Mlyny, Referát sklad. hospod. techn. odb. Mlyny,
skladník (úradník)
+421918110093