Oddelenie správy areálu Mlyny (OSAM)

Oddelenie správy areálu Mlyny (OSAM)

Ing. Radoslav Grega

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie správy areálu Mlyny,
vedúci prevádzky veľkého ubytovacieho za
+421940509913
+421940509913

Ján Balog

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie správy areálu Mlyny,
pomocná nekvalifikovaná sila

Ján Hrebeň

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie správy areálu Mlyny,
murár

Jozef Hrebeň

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie správy areálu Mlyny,
murár

Tibor Keresztes

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie správy areálu Mlyny,
stavebný robotník na murárske práce z tr

Patrik Orosi

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie správy areálu Mlyny,
pomocná nekvalifikovaná sila

Ľudovít Pivoň

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie správy areálu Mlyny,
zberač odpadkov

Juraj Zemin

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie správy areálu Mlyny,
záhradník