Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí na akademický rok 2014/2015

Upozorňujeme na výzvu na podávanie žiadostí o štipendium pre štúdium na univerzite v zahraničí v akademickom roku 2014/ 2015.

 

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

 

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

 

Uzávierky na predkladanie žiadostí

  • do 30. apríla  do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
  • do 31. októbra  do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka

 

Bližšie informácie o štipendijnom programe a podmienkach získania grantu sú na webovej stránke :

www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-akademicky-rok-2014/2015-je-otvorena