Základné informácie o 27. ročníku ICC 2022

Medzinárodný počítačový tábor pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím - International Camp on Communication & Computers (ICC) - je výnimočnou príležitosťou ako objaviť veľký potenciál informačných, komunikačných a asistenčných technológií pre životy týchto mladých ľudí. Okrem rozvoja počítačových zručností, budú mať študenti z rôznych krajín mnoho príležitostí na rozhovory, spoznávanie sa, poznávanie kultúrnych rozdielov, plánovanie pre budúce štúdium a zamestnanie, zábavu a voľnočasové aktivity.

Príď a zapoj sa!

Za posledné dve desaťročia sa v tábore stretlo už 1807 mladých ľudí z celého sveta a 1412 expertov, ktorí ich sprevádzali a vyučovali. Tábor sa doteraz konal v rôznych krajinách Európy:

Rakúsko (1993, 1994, 1995, 1996, 2009) – Linz, Graz and Vienna

Česká republika (2005, 2013) – Brno and Telč

Fínsko (2007) – Espoo

Francúzko (1998) – Lyon / Clermont‐Ferrand

Nemecko (2000, 2006, 216) – Stuttgart and Königs‐Wusterhausen, Dersden

Grécko (2010) – Kastri, Nea Erithrea, Athens

Maďarsko (2004) – Budapešť

Taliansko (2011) – Florence & Ferrara

Lotyšsko (2014) Riga

Slovinsko (2001) – Škofja Loka

Švédsko (1999) – Stockholm

Švajčiarsko (2003) – Zollikofen

Holandsko (1997, 2015) – Zeist

Veľká Británia (2002) – Loughborough

Belgicko (2017) Lueven

 Termín 2022

Organizuje sa v portugalskom meste Aveiro jeden 10-dňový turnus v dňoch 3. augusta až 12. augusta 2022 pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím vo veku 16 – 21 rokov.

Charakteristika tábora

ICC je zameraný na využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré uľahčujú nevidiacim a zrakovo ťažko postihnutým prístup k informáciám. Oboznámi ich s najnovšími trendmi a spôsobmi využitia týchto technológií pre ich vlastnú budúcnosť:

  • v oblasti interakcie a komunikácie,
  • pre štúdium na stredných školách a univerzitách,
  • pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce,
  • pre obohatenie svojho osobného života a pre podporu samostatného života.

Aktivity počas tábora sú zamerané na pomoc pri rozhodovaní sa o budúcom vzdelávaní a povolaní. Účastníci sú motivovaní k dôkladnej príprave pred začatím štúdia na vysokej škole alebo pred vstupom na trh práce. Počas tábora sú tiež v ponuke zaujímavé voľnočasové aktivity a výlety do okolia. Poskytuje aj príležitosťou na nadviazanie kontaktov, spoznanie a výmenu skúseností s rovesníkmi z iných krajín.

 Počas tábora si účastníci vyberajú z mnohých workshopov (každý trvá od 3 do 9 hodín) so zameraním na témy:

  • najnovšie informačné a komunikačné technológie a asistenčné technológie (napr. Internet, hudba, hlasový vstup a výstup z počítača, hry, programovanie)
  • sociálne a prezentačné zručnosti , zručnosti potrebné pre každodenný život,
  • možnosti štúdia v zahraničí,
  • asistenčné technológie,
  • ako zvládnuť začiatok štúdia na univerzite,
  • hľadanie zamestnania a podpora zručností potrebných pri uplatnení sa na pracovnom trhu ...

Na miesto pobytu budú účastníkov sprevádzať inštruktori, ktorí budú zároveň viesť workshopy. Inštruktori a iní profesionáli budú dohliadať na účastníkov v pomere 1 : 3, vrátane voľnočasového programu. Inštruktorov zabezpečuje národný spoluorganizátor.

Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Dobrá znalosť hovorovej angličtiny je absolútnym predpokladom pre účasť a úžitok z programu tábora.

Finančné náklady

Účastnícky poplatok je 520 Eur. Avšak treba ešte počítať s nákladmi na cestu.

Keďže ide tradične o vysokú čiastku, ktorú si máloktorý účastník dokáže zaplatiť sám, národný spoluorganizátor na požiadanie môže rodinám asistovať na získavaní sponzorských prostriedkov. V prípade záujmu, prosím, kontaktujte mailom alebo telefonicky Centrum podpory študentov. Upozorňujeme, že úspešnosť pri hľadaní sponzorov často závisí od dostatočného časového predstihu

Uzávierka prijímania prihlášky:

Svoj predbežný záujem nám avizujte čo najskôr.

Národný organizátor (na túto adresu pošlite prihlášku):

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
841 99 Bratislava

Adresa miesta konania:

D115-CN of Lions Clubes Portugal
R. Monte Grande, Parque Avioso
4475-059 Maia

University of Aveiro
3810-193 Aveiro
Portugal

Dokumenty na stiahnutie

Základné informácie v anglickom jazyku (PDF)
Základné informácie v anglickom jazyku (DOCX)
Informačný leták v anglickom jazyku (PDF)
Informačný leták v anglickom jazyku (DOCX)