Kurz slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl bratislavského kraja

Kurz od 19.2. do 18.5.2018.

Cieľová skupina kurzu: pedagogickí a nepedagogickí pracovníci vysokých škôl bratislavského kraja, ktorí prichádzajú pri svojej práci do kontaktu s nepočujúcimi študentmi a uchádzačmi (vysokoškolskí učitelia, akademickí funkcionári, pracovníci študijných oddelení, knižníc, ubytovacích oddelení, koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami)

Úroveň: kurz pre začiatočníkov s perspektívou pokračovania v 2. stupni od septembra 2018

Termín a rozsah kurzu: začiatok kurzu je 19. februára 2018 a koniec kurzu 18. mája 2018; kurz bude prebiehať 2-krát do týždňa v pondelok v čase od 16:30 do 18:00 hod. a v stredu v čase od 16:45 do 18:15 hod.; celý kurz má 50 vyučovacích hodín

Miesto kurzu: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, učebňa č. 619 NB

Limit pracovníkov: minimálne 6 pracovníkov a maximálne 12 pracovníkov

Cieľ kurzu: náplňou kurzu je získanie základných teoretických informácií o gramatike slovenského posunkového jazyka, o kultúre nepočujúcich a hlavne osvojenie si základov slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich

Výučbová metóda: cvičenie; prednáška (iba úvodné dve hodiny); odkaz na videozáznam o kurze SPJ: www.youtube.com/watch?v=lf2PmsPgD5A

Vyučovací jazyk: slovenský posunkový jazyk (priama metóda bez používania hlasu)

Lektor: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

Účastnícky poplatok na kurz: zdarma

Prihlásenie sa na kurz: môžete sa prihlásiť prostredníctvom e-mailového kontaktu: roman.vojtechovskyrec.uniba.sk najneskôr do 14. februára 2018

 

Tešíme sa na Vás :)