Univerzálne navrhovanie vysokoškolského prostredia

Príspevky z odborného seminára o architektonických bariérach vo vysokoškolskom prostredí a opatreniach na predchádzanie ich vzniku. Seminár sa konal v júni 2014 na UK.

Architektonické bariéry vo vysokoškolskom prostredí - Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. CEDA Fakulta architektúry STU v Bratislave
Univerzálne navrhovanie vysokoškolského prostredia - Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. CEDA Fakulta architektúry STU v Bratislave
Architektonické bariéry z pohladu študentov so zrakovým postihnutím - Ing. Katarína Kubišová Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Audity – nástroj na identifikáciu architektonických bariér - Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. CEDA Fakulta architektúry STU v Bratislave
Bezbariérové ubytovacie zariadenia - Doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD. Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA FA STU