Správy z prieskumov a testovania prístupnosti akademického prostredia

Projekt IBAR Univerzita Komeského v Bratislave akademický rok 2013/2014

Prístupnosť akademického prostredia na Univerzite Komenského - Správa z prieskumu medzi študentmi UK so špecifickými potrebami / marec 2014
Prístupnosť akademického prostredia na Univerzite Komenského v Bratislave - Správa z prieskumu medzi pracovníkmi UK so zdravotným postihnutím / marec 2014
Testovanie prístupnosti AIS2 - priebeh a výsledky - Správa z testovania / apríl 2014