On-line poradenstvo pre nepočujúcich študentov a tlmočníkov v posunkovom jazyku

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK ponúka pre nepočujúcich uchádzačov a študentov on-line poradenstvo v posunkovom jazyku. Táto podporná služba prístupnou formou sprostredkuje dôležité informácie o štúdiu na vysokých školách a je zameraná predovšetkým na:

  •  poskytnutie informácií nepočujúcim uchádzačom a študentom o možnostiach a podmienkach štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave,
  • poradenstvo pre nepočujúcich uchádzačov pri výbere študijného odboru na vysokej škole,
  • poskytnutie informácií o primeraných úpravách a podporných službách pre nepočujúcich uchádzačov a študentov na vysokej škole,
  • poradenstvo pre tlmočníkov posunkového jazyka na vysokej škole,
  • poskytnutie posunkových ekvivalentov na odborné termíny pre tlmočníkov posunkového jazyka.

 

Informácie v posunkovom jazyku si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci obrázok.

posunkovy jazyk

 

Konzultačné hodiny:

  • pondelok: 10.15 - 11.15 a 13.00 - 15.00 hod.
  • streda: 10.15 - 11.15 a 13.00 - 15.00 hod.

 

Kontakt: