Adresa pracoviska

Adresa

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Telefón: (02) 602 95 166, 602 95 515, 602 95 573
E-mail: info(at)cezap.sk