Kontakt

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný referent
+421 2 9010 2068
90102068
FMFI UK, I-40
I - 40

Mgr. Miroslava Falatová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 2070
02/60 295 515
02/602 95
90102070
FMFI, I - 41
FMFI, I - 41
I - 41

Mgr. Ľudmila Hlinová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 2069
02/602 95
02/602 95 573
90102069
I - 41

PaedDr. Mária Ježíková

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 2019
FMFI, I - 38

Mgr. Mária Stankovičová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 2071
FMFI, I - 41