Kontakt

Mgr. Miroslava Falatová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec