Kontakt

Mgr. Miroslava Falatová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 2070
02/60 295 515
90102070
FMFI, I - 41
FMFI, I - 41
I - 41

Mgr. Mária Stankovičová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 2071
02/602 95 515
FMFI, I - 41