Kontakt

Mgr. Miroslava Falatová

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec
02/60 295 515
FMFI, I - 41
FMFI, I - 41

Mgr. Angela Hefty PhD.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami,
odborný zamestnanec