Ako na VŠ so zdravotným postihnutím

Príručka prináša základné informácie o štúdiu na vysokej škole. Je primárne určená pre študentov so zdravotným postihnutím na strednej škole, ktorí rozmýšľajú o štúdiu na vysokej škole.  Okrem základných informácií o vysokej škole, výbere študijného zamerania, finančných nárokoch na štúdium, o príprave na štúdium, tu možno nájsť aj dôležité kontakty a odkazy, kde si študenti stredných škôl môžu nájsť aj ďalšie informácie. Veríme, že táto príručka bude veľkým prínosom nielen pre študentov so zdravotným postihnutím na strednej škole, ale aj pre ich rodičov, ktorí môžu touto cestou získať základné informácie.

 

Obsah:

 

1. Legislatívny rámec

2. Štúdium na vysokej škole

 • Štruktúra vysokej školy
 • Charakteristika štúdia
 • Kreditový systém štúdia
 • Akademický informačný systém

3. Výber študijného zamerania

 • Pred podaním prihlášky
  • Kde začať?
  • Ako postupovať?
 • Podávanie prihlášky

4. Finančné nároky na štúdium

 • Bývanie
 • Stravovanie
 • Preprava
 • Študijné materiály
 • Možné finančné zdroje
  • Štipendiá
   • Sociálne štipendium
   • Motivačné štipendium
  • Finančné prostriedky z verejných zdrojov, ktoré možno využívať pri štúdiu na vysokej škole
   • Rezort zdravotníctva
   • Rezort sociálnych vecí
    • Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
    • Peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky
    • Peňažný príspevok na opravu pomôcky
    • Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
    • Peňažný príspevok na prepravu

5. Príprava na štúdium

 • Zručnosti, ktoré môžu pomôcť
  • Pohyb a orientácia v priestore
  • Prijímanie a spracúvanie informácií
  • Štýly a stratégie učenia
  • Sociálne kompetencie

6. Čo ponúka Univerzita Komenského v Bratislave

 • Študijné programy UK
  • Zoznam jednotlivých fakúlt a adries webových stránok
 • Služby pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského
  • Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

7. Dôležité termíny

8. Dôležité kontakty

 • Koordinátor pre študentov  so špecifickými potrebami
  • Aktuálny zoznam koordinátorov
 • Psychologická poradňa UK
 • Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
 • Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike

 

 

Príručka na stiahnutie vo formáte pdf.