Oddelenie riadenia financií (ORF)

Oddelenie riadenia financií
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Katarína Farkašová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2040
+421 2 9010 9459
SB 217

Mgr. Veronika Lengyelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií
odborný referent
+421 2 9010 9480

Mgr. Jana Guothová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9370
+421 2 9010 9938
10 9938
SB 516