Oddelenie riadenia financií (ORF)

Oddelenie riadenia financií
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Referát všeobecnej účtárne (RVU)

Ľubica Ábelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Anežka Kramplová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobecnej učtárne
odborný referent
+421 2 9010 2036
+421 2 9010 9220
SB 217A

Danica Ligasová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9233
218 SB

Tímea Martišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobecnej učtárne
zásobovač
+421 2 9010 9168

Hildegarda Michalovýchová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 2033

Ing. Eva Poláková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 2037

Zuzana Reichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 2038
218 SB

Zuzana Strieborná

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Ekonomický odbor, Oddelenie financovania, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
+421 2 9010 9260
10 9260
218 SB

Referát objednávok a fakturácie (ROF)

Gabriela Kováčová

Referát objednávok a fakturácie,
investičný pracovník
+421 2 9010 9241
8 NB