Oddelenie riadenia financií (ORF)

Oddelenie riadenia financií
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Katarína Farkašová

Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2040
+421 2 9010 9459
SB 217

Anežka Kramplová

Úsek kvestora, Oddelenie riadenia financií,
odborný referent
+421 2 9010 2036
+421 2 9010 9220
SB 217A

Pokladňa

Tímea Martišová

Oddelenie riadenia financií, Pokladňa,
zásobovač
+421 2 9010 9168

Referát plánovania a rozpočtu (RPR)

Mgr. Sylvia Bakytová

Oddelenie riadenia financií, Referát plánovania a rozpočtu,
vedúca referátu
+421 2 9010 9315

Mgr. Monika Köplingerová

Oddelenie riadenia financií, Referát plánovania a rozpočtu,
odborný referent
+421 2 9010 9188

Mgr. Daniela Šimonová

Oddelenie riadenia financií, Referát plánovania a rozpočtu,
rozpočtár
+421 2 9010 2004

Referát všeobecnej účtárne (RVU)

Mária Papšová

Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne,
vedúci referátu
+421 2 9010 9979
10 9979
SB 218

Ľubica Ábelová

Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne,
finančný účtovník
+421 2 9010 9469
10 9469
SB 218

Danica Ligasová

Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne,
finančný účtovník
+421 2 9010 9233
218 SB

Hildegarda Michalovýchová

Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne,
finančný účtovník
+421 2 9010 2033

Ing. Eva Poláková

Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne,
finančný účtovník
+421 2 9010 2037

Zuzana Reichová

Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne,
finančný účtovník
+421 2 9010 2038
218 SB

Zuzana Strieborná

Oddelenie riadenia financií, Referát všeobecnej učtárne,
finančný účtovník
+421 2 9010 9260
10 9260
218 SB

Referát objednávok a fakturácie (ROF)

Alena Bezáková

Oddelenie riadenia financií, Referát objednávok a fakturácie,
fakturant
+421 2 9010 9629

Gabriela Kováčová

Oddelenie riadenia financií, Referát objednávok a fakturácie,
investičný pracovník
+421 2 9010 9241
8 NB

Jana Lamošová

Oddelenie riadenia financií, Referát objednávok a fakturácie,
fakturant
+421 2 9010 2055