Oddelenie riadenia financií Mlyny (ORFM)

Oddelenie riadenia financií Mlyny (ORFM)

Mgr. Ľubica Opálková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Mlyny, Oddelenie riadenia financií Mlyny,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
0918110001
[1]

Referát plánovania a rozpočtu Mlyny (RPRM)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Referát všeobecnej učtárne Mlyny (RVUM)

Alexandra Podmanická

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Mlyny, Oddelenie riadenia financií Mlyny, Referát všeobecnej učtárne Mlyny,
účtovník všeobecný
+421 940 509 910

Ing. Ivana Lacková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Mlyny, Oddelenie riadenia financií Mlyny, Referát všeobecnej učtárne Mlyny,
Referent vymáhania pohľadávok
[1]

Referát objednávok a fakturácie Mlyny (ROFM)

Katarína Listopadová

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Mlyny, Oddelenie riadenia financií Mlyny, Referát objednávok a fakturácie Mlyny,
administratívny zamestnanec, i. n.
0918110040

Renata Ratajská

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Mlyny, Oddelenie riadenia financií Mlyny, Referát objednávok a fakturácie Mlyny,
účtovník všeobecný
[1]

Pokladňa Mlyny (PokM)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam