Oddelenie riadenia financií Družba (ORFD)

Oddelenie riadenia financií Družba (ORFD)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Referát plánovania a rozpočtu Družba (RPRD)

Ing. Božena Moussa

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Družba, Oddelenie riadenia financií Družba, Referát plánovania a rozpočtu Družba,
účtovník všeobecný

Mgr. Lukáš Veteška

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Družba, Oddelenie riadenia financií Družba, Referát plánovania a rozpočtu Družba,
účtovník všeobecný
[1]

Referát všeobecnej učtárne Družba (RVUD)

Marcela Bucková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Družba, Oddelenie riadenia financií Družba, Referát všeobecnej učtárne Družba,
účtovník všeobecný
[1]

Referát objednávok a fakturácie Družba (ROFD)

Michaela Srniaková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Družba, Oddelenie riadenia financií Družba, Referát objednávok a fakturácie Družba,
fakturant odborný
02/602 99 206
[1]

Pokladňa Družba (PokD)

Renáta Janáčková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Družba, Oddelenie riadenia financií Družba, Pokladňa Družba,
správca budovy a majetku
[1]