Oddelenie riadenia financií Družba (ORFD)

Pokladňa Družba (PokD)

Referát plánovania a rozpočtu Družba (RPRD)

Ing. Božena Moussa

Oddelenie riadenia financií Družba, Referát plánovania a rozpočtu Družba,
účtovník všeobecný

Mgr. Lukáš Veteška

Oddelenie riadenia financií Družba, Referát plánovania a rozpočtu Družba,
účtovník všeobecný

Referát všeobecnej učtárne Družba (RVUD)

Marcela Bucková

Oddelenie riadenia financií Družba, Referát všeobecnej učtárne Družba,
účtovník všeobecný

Referát objednávok a fakturácie Družba (ROFD)

Zdena Riedlová

Oddelenie riadenia financií Družba, Referát objednávok a fakturácie Družba,
fakturant odborný