Kontakty

Mgr. Zuzana Lisoňová

Rektorát UK, Oddelenie projektov
vedúci oddelenia
Telefón
02/592 44 277
Miestnosť
NB 113
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Brečková

Rektorát UK, Oddelenie projektov
koordinátor projektov
Telefón
02/592 44 108
Miestnosť
NB 108

Mgr. Ivona Hrdličková

Rektorát UK, Oddelenie projektov
odborný referent
Telefón
02/592 44 287
Miestnosť
NB 108

Mgr. Marián Szabó

Rektorát UK, Oddelenie projektov
koordinátor projektov
Telefón
02/592 44 108
Miestnosť
NB 108