Kontakty

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Oddelenie projektov
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

 


E-mail: opvrec.uniba.sk


Personálne obsadenie

Mgr. Zuzana Lisoňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9277
02/592 44 277
NB 113

JUDr. Ivona Hrdličková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 9287
NB 108

Renata Lauko

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 2062
+421 2 9010 2089

Ing. Dagmar Mizeráková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
koordinátor projektov

Mgr. Lukáš Molnár

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 2084

RNDr. Katarína Molnárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 2064

Mgr. Marián Szabó

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 9108
NB 109