Kontakty

JUDr. Ivona Hrdličková

Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 9287
NB 108

Mgr. Zuzana Saxová PhD.

Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 2006
+421 2 9010 2006
NB 114

Mgr. Marián Szabó

Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 9108
NB 108