Kontakty

Mgr. Dagmara Gajanová

koordinátor projektov
+421 2 9010 2085

Ing. Dagmar Mizeráková

koordinátor projektov

Mgr. Lukáš Molnár

odborný referent
+421 2 9010 2084

Mgr. Marián Szabó

koordinátor projektov
+421 2 9010 9108
NB 109