Kontakty

Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát
Oddelenie projektov
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

 


E-mail: opvrec.uniba.sk


Personálne obsadenie

Mgr. Zuzana Lisoňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9277
02/592 44 277
NB 113

Ing. Milan Durec

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
koordinátor projektov

JUDr. Ivona Hrdličková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 9287
NB 108

Mgr. Silvester Krčméry, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
koordinátor projektov
https://www.linkedin.com/in/silvesterkrcmery/
Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave-358
Koordinátor Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov na UK

Mgr. Rebeka Laučíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 2097

Renata Lauko

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 2062

RNDr. Katarína Molnárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 2064

Patrik Palaj

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
koordinátor projektov

Mgr. Marián Szabó

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 9108
NB 109

Mgr. Ľubica Štrbáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 2091

Mgr. Adriana Vojtušová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť, Oddelenie projektov
odborný referent