Kontakty

Mgr. Viera Debnárová

Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 2004
02/901 02 004
NB 114
NB 114

JUDr. Ivona Hrdličková

Oddelenie projektov
odborný referent
+421 2 9010 9287
NB 108

Mgr. Zuzana Saxová PhD.

Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 2006
+421 2 9010 2006
NB 114

Mgr. Marián Szabó

Oddelenie projektov
koordinátor projektov
+421 2 9010 9108
NB 108