Oddelenie prevádzky, údržby a opráv (OPÚO)

Oddelenie prevádzky
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Ing. Peter Vrba

Oddelenie prevádzky
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9196

Ivana Jurčacko Karovičová

Referát upratovacej služby
vedúci prevádzkového útvaru
+421 2 9010 9433

Referát autodopravy (RA)

Milan Kečkeš

Referát autodopravy
vodič
+421 2 9010 9400

Ladislav Kiss

Referát autodopravy
vodič
+421 2 9010 9551

Milan Zemko

Referát autodopravy
vodič
+421 2 9010 2028

Referát upratovacej služby

Ivana Jurčacko Karovičová

Referát upratovacej služby
vedúci prevádzkového útvaru
+421 2 9010 9433

Magdaléna Bajteková

Referát upratovacej služby
upratovačka

Malvína Rigóová

Referát upratovacej služby
upratovačka