Oddelenie pre európske projekty a Erasmus+ (OEP)

Mgr. Nina de Gelder

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+,
koordinátor / projekt ENLIGHT / Európske Univerzity
+421 2 9010 9236

Ing. Andrea Haplová

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+,
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9238

Tamara Jelenáková

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+,
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9502

Mgr. Martina Matliaková

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+,
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 2015

Mgr. Oliver Vavro

Úsek prorektora pre medzinárodné vzťahy, Oddelenie pre európske programy a Erasmus+,
odborný referent zahr.vzť.
+421 2 9010 9226