Oddelenie práce a miezd Družba (OPMD)

Oddelenie práce a miezd Družba (OPMD)

Mgr. Nadežda Fondrková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Družba, Oddelenie práce a miezd Družba,
účtovník mzdový