Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Mlyny (OPEPM)

Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Mlyny (OPEPM)

JUDr. Jana Hardoňová

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Mlyny, Odd.personál.práce a ekonom.práce Mlyny,
referent personálneho riadenia
0918 530 071
[1]