Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Mlyny (OPEPM)

Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Mlyny (OPEPM)

Dana Boboková

Úsek kvestora, Odd.personál.práce a ekonom.práce Mlyny,
referent práce a miezd, i. n.
0918 110 012

Irena Caletková

Úsek kvestora, Odd.personál.práce a ekonom.práce Mlyny,
účtovník mzdový
+421 918 110 091
+421 918 888 120