Oddelenie opráv Mlyny (OOM)

Oddelenie opráv Mlyny (OOM)

Michal Trstenovič

Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie opráv Mlyny,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.

Referát stolárskych prác Mlyny (RSPM)

Robert Galba

Oddelenie opráv Mlyny, Referát stolárskych prác Mlyny,
vedúci referátu

Jaroslav Gorgol

Oddelenie opráv Mlyny, Referát stolárskych prác Mlyny,
stolár a stolár opravár

Michal Hanes

Oddelenie opráv Mlyny, Referát stolárskych prác Mlyny,
stolár a stolár opravár

František Valenta

Oddelenie opráv Mlyny, Referát stolárskych prác Mlyny,
stolár a stolár opravár

Referát čalúnnických prác Mlyny (RČPM)

Marek Sloboda

Oddelenie opráv Mlyny, Referát čalúnnickych prác Mlyny,
čalúnnik nábytku

Referát podlahárskych prác Mlyny (RPPM)

František Košťál

Oddelenie opráv Mlyny, Referát podlahárskych prác Mlyny,
podlahár, pokladač podlahových krytín

Referát maliarskych prác Mlyny (RMPM)

Ivan Žoldoš

Oddelenie opráv Mlyny, Referát maliarskych prác Mlyny,
vedúci referátu

Peter Kuliš

Oddelenie opráv Mlyny, Referát maliarskych prác Mlyny,
maliar izieb, interiérov

Daniel Stacho

Oddelenie opráv Mlyny, Referát maliarskych prác Mlyny,
maliar izieb, interiérov