Oddelenie mzdovej učtárne Mlyny (OMUM)

Oddelenie mzdovej učtárne Mlyny (OMUM)

Irena Caletková

Úsek kvestora, Ekonomický odbor Mlyny, Oddelenie mzdovej učtárne Mlyny,
účtovník mzdový
+421 918 110 091
+421 918 888 120