Referát podnikateľskej činnosti a správy nehnuteľností (RPČaSN)

Bc. Jarmila Simanová

Referát podnikateľskej činnosti a správy nehnuteľností,
rozpočtár
+421 2 9010 9228