Referát investícií (RI)

Katarína Božiková

Referát investícií,
poverená vedením oddelenia
+421 2 9010 9336
7 NB

Ing. arch. Renata Černáková

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 2008

Gabriela Kováčová

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 9241
8 NB

Daniela Kytková

Referát investícií,
investičný pracovník

Ing. Mária Liptayová

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 9445
9 NB