Referát evidencie majetku (REM)

Mgr. Renáta Ševčíková

Referát evidencie majetku,
vedúca Referátu evidencie majetku
+421 2 9010 9436
421 SB

Mária Šaštinská

Referát evidencie majetku,
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9405
+421 2 9010 9971
10 9971
516