Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty a Karlova Ves

Ing. Vladimír Jon

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
vedúci prevádzkového útvaru
+421 2 9010 9157
+421 2 9010 9158

Milan Abík

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
strážnik

Dáša Baloghová

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
upratovačka

Valentín Csóka

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
revízny technik

Peter Ďuriančík

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
revízny technik

Ing. Henrich Hržič

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
strážnik

Pavol Kocúr

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
údržbár
+421 2 9010 9006

PhDr. Alexander Križan

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
strážnik

Ing. Tomáš Libant

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
revízny technik

Mgr. Štefan Lukačovič

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
kurič

Karol Ševela

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
strážnik

Jana Velebová

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty,
technicko-hospodársky zamestn.prevádzky
+421 2 9010 9907