Oddelenie majetku a investícií pre študentské domovy (OMIŠD)

Ing. Ladislav Vanda

Úsek prorektora pre majetok a investície, Odd. majetku a investícií pre štud.dom.,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
+421 918 11 00 19

Referát nebytových priestorov pre študentské domovy (RNPŠD)

Lucia Hrneková

Odd. majetku a investícií pre štud.dom., Ref.nebytových priestorov pre štud.dom.,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
+421918110042

Bc. Roman Rybjanský

Odd. majetku a investícií pre štud.dom., Ref.nebytových priestorov pre štud.dom.,
odborný administratívny zamestnanec, i. 
+421 918 110 046

Referát majetku pre študentské domovy (RMŠD)

Erika Halgašová

Odd. majetku a investícií pre štud.dom., Ref. majetku pre študentské domovy,
Oddelenie majetku a investície
+421 918 110 035

Zuzana Pavlovská

Odd. majetku a investícií pre štud.dom., Ref. majetku pre študentské domovy,
administratívny zamestnanec, i. n.
+421 918 110 021

Referát investícií pre študentské domovy (RIŠD)

Ján Blaho

Odd. majetku a investícií pre štud.dom., Referát investícií pre študentské domovy,
referent v administratíve, i. n.
+421918110013

Ing. Ivan Jankovič

Odd. majetku a investícií pre štud.dom., Referát investícií pre študentské domovy,
administratívny zamestnanec, i. n.

Mgr. Martin Slíž

Odd. majetku a investícií pre štud.dom., Referát investícií pre študentské domovy,
referent v administratíve, i. n.
+421918110088