Oddelenie majetku a investícií (OMI)

Nenašla sa osoba ktorá vyhovuje vyhľadávacím kritériam

Referát investícií

Katarína Božiková

Referát investícií,
poverená vedením oddelenia
+421 2 9010 9336
7 NB

Ing. Miroslava Jakúbková

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 2077

Ing. Mária Liptayová

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 9445
9 NB

Ing. Fedor Viest

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 2008

Referát evidencie majetku

Mgr. Renáta Ševčíková

Referát evidencie majetku,
vedúca Referátu evidencie majetku
+421 2 9010 9436
421 SB

Mária Šaštinská

Referát evidencie majetku,
Metodik pre oblast majetku
+421 2 9010 9405
+421 2 9010 9971
10 9971
516