Oddelenie majetku a investícií (OMI)

Ing. arch. Alena Jánošíková

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2093
NB 6

Referát investícií

Katarína Božiková

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 9336
7 NB

Ing. Miroslava Jakúbková

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 2077

Ing. Mária Liptayová

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 9445
9 NB

Ing. Fedor Viest

Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 2008

Referát evidencie majetku

Mgr. Renáta Ševčíková

Referát evidencie majetku,
vedúca Referátu evidencie majetku
+421 2 9010 9436
421 SB

Mária Šaštinská

Referát evidencie majetku,
Metodik pre oblast majetku
+421 2 9010 9405
+421 2 9010 9971