Oddelenie majetku a investícií (OMI)

Ing. Ladislav Vanda

Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií,
vedúci oddelenia
+421 918 11 00 19

Mgr. Štefánia Kubovičová

Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií,
odborná referentka
+421 2 9010 2094
NB-7

Referát investícií (RI)

Ján Blaho

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát investicií,
vedúci referátu
+421918110013

Vladimír Mackovič

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát investicií,
odborný referent

Ing. Romana Mikušová

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát investicií,
odborná referentka
+421 948 295 654

Ing. Dagmar Mizeráková

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát investicií,
odborná referentka
+421 2 9010 2100

Ing. arch. Eduard Šimánsky

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát investicií,
Odborný referent

Ing. Katarína Zárecká

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát investicií,
odborná referentka
+421 2 9010 2090
+421918110092

Referát evidencie majetku (REM)

Mgr. Renáta Ševčíková

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát evidencie majetku,
vedúca Referátu evidencie majetku
+421 2 9010 9436
421 SB

Mária Šaštinská

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát evidencie majetku,
Metodik pre oblast majetku
+421 2 9010 9405
+421 2 9010 9971

Renáta Janáčková

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát evidencie majetku,
referentka

Erika Halgašová

Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií, Referát evidencie majetku,
Odborná referentka
+421 918 110 035