Oddelenie majetku a investícií (OMI)

Ing. arch. Alena Jánošíková

Úsek prorektora pre majetok a investície, Oddelenie majetku a investícií,
vedúci oddelenia
+421 2 9010 2093
NB 6

Referát investícií (RI)

Ing. Dagmar Mizeráková

Oddelenie majetku a investícií, Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 2100

Ing. Katarína Zárecká

Oddelenie majetku a investícií, Referát investícií,
investičný pracovník
+421 2 9010 2090

Referát evidencie majetku (REM)

Mgr. Renáta Ševčíková

Oddelenie majetku a investícií, Referát evidencie majetku,
vedúca Referátu evidencie majetku
+421 2 9010 9436
421 SB

Mária Šaštinská

Oddelenie majetku a investícií, Referát evidencie majetku,
Metodik pre oblast majetku
+421 2 9010 9405
+421 2 9010 9971