Oddelenie legislatívy a právnych služieb (OLP)

Oddelenie legislatívy a právnych služieb
Rektorát UK
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

JUDr. Michal Káčerík

Oddelenie legislatívy a právnych služieb
vedúci oddelenia
+421 2 9010 9568
119 NB

Mgr. Veronika Bačíková

Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik
+421 2 9010 2029
106 NB

Mgr. Alica Jankovičová

Oddelenie legislatívy a právnych služieb
odborný zamestnanec
+421 2 9010 9567

JUDr. Miroslav Matula

Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik
+421 2 9010 9572
107 NB

Mgr. Richard Straka

Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik
+421 2 9010 9437
106 NB

JUDr. Monika Španitzová

Oddelenie legislatívy a právnych služieb
právnik
+421 2 9010 9212